گشایش یک مکتب دخترانه در کندز

afgh_dona_pissarra_main

۲۵/۱۲/۲۰۱۲  – این مکتب دخترانه به روز دو شنبه در محفلی که به همین مناسبت گرفته شده بود، از سوی شماری از مقام های محلی و معارف کشور گشایش یافت.

محمد عظمیم نظم، رییس ریاست معارف ولایت کندز می گوید که ساخت این مکتب بیش از ۲۸۰ هزار دالر امریکایی هزینه برداشته است و بر روی دو جریب زمین ساخته شده است.

این مقام ها می گویند که این مکتب ۲۶ صنف درسی ، یک تالار کنفرانس و دیگر سهولت های آموزشی را در خود جا داده است.

از سوی دیگر، یک مکتب دخترانه دیگر در ولسوالی خانآباد ولایت کندز نیز گشایش یافت.

محمد بصیر ، رییس دفتر مبارزه با مواد مخدر ولایت کندز می گوید که حسین میاخیل، دومین بزرگترین مکتب در نوع خود در این ولایت می باشد که با هزینه ی ادارۀ مبارزه با مواد مخدر ولایت کندز ساخته می شود.

به گفتۀ آقای بصیر این مکتب ۷۵۰۰ دانش آموز را در خود جا داده است.

قیام نوری