لطیفه عزیزی: ظاهر شدنم در پرده تلویزیون حساسیت برانگیز شد

afghan star girl

۲۳/۱۲/۲۰۱۲ – لطیفه عزیزی متعلم صنف نهم مکتب خواجه امیرجان باشنده قریه ترکمنیه شیر آباد ولسوالی دهدادی ولایت بلخ است که اکنون در برنامه رقابتی موسیقی یکی از تلویزیون های خصوصی افغانستان اشتراک نموده است.

وی ادعا دارد که بعد از این که در پردهء تلویزیون ظاهر شده، با برخورد خشونت آمیز هم صنفی ها و استادان مکتب اش رو به رو شده است و آمر مکتب نیز گفته است که دیگر لطیفه نمی تواند به مکتب بیاید چون وی در برنامه موسیقی اشتراک کرده است.

لطیفه می گوید: دیگر به مکتب محل شان که در قریه شیر آباد ولسوالی دهدادی موقعیت دارد رفته نمی تواند و این کار باعث شده که با تکلیف روحی گرفتار شود:

« شبی که برنامه نشر شد، مرا در برنامه دیده بودند. بعد از این که روز شنبه مکتب رفتم صنفی هایم با من زیاد جنگ کردند، نگران صنف ما که استاد مرد است به نام گل احمد به من سخنان ناسزا گفت و با من رویه بد کرد. مدیر مکتب ما هم گفته بود که دیگر به مکتب نیاید چون این در برنامه اشتراک کرده است

لطیفه اکنون در شهر کابل به سر می برد و می گوید: زمانیکه به مزارشریف بیاید، دوباره به مکتب رفته نمی تواند و می خواهد از مکتب محل شان خود را به یکی از مکاتب دخترانه دیگر که از منطقهء شان فاصله زیاد دارد، تبدیل کند.

در همین حال نیک محمد قلندری آمر مکتب خواجه امیر جان این گفته های لطیفه را رد می کند.

مکتب خواجه امیرجان در یکی از مناطق دور افتادهء قریه شیرآباد موقعیت دارد چون رخصتی مکاتب بود وی را بعد از ساعت ها  پرس و پال در مزرعه زراعتی اش دریافتم. وی گفت: با رفتن لطیفه به برنامه های موسیقی، مکتب وی نیز شهرت خاص دریافته است:

« ما هیچ  کدام مشکل نداریم. این مربوط والدین شاگردان می شود که اولاد های شان را اجازه می دهند یا نه، در این قسمت ما کدام مشکل نداریم

آمر مکتب می گوید: در صورت که لطیفه بخواهد می تواند در این مکتب یا به کدام مکتب دیگر این شهر به دروس خویش ادامه دهد.

اما باشندگان قریه ترکمنیه شیرآباد نظریات متفاوت در قبال رفتن لطیفه به یک برنامه موسیقی دارند.

سید محمد قاسم یکی از باشندگان این محل می گوید: رفتن وی باعث خواهد شد که با لطیفه در این قریه دیگر هیچ  جوانی عقد نکاح نبندد.

وی می گوید ما از قوم سید هستیم و هیچ گاهی قوم ما با لطیفه نکاح نخواهد کرد:

« ما در قوم سید هستیم هیچ وقت این کار را نه می کنیم و نه می گیریم

اما خدای نظر یکی از همسایه های لطیفه از انتخاب وی خرسند است. نامبرده می گوید: لطیفه را وی می شناسد و در گذشته هم وی در مکتب گاهی اوقات ترانه اجرا می کرد.

وی می گوید: خودش شب گذشته به لطیفه رای ارسال نموده تا وی در این پروسهء رقابتی کامیاب شود:

« همسایه ما است می شناسم، بسیار کار خوب است باید در هر کار دختر ها استعداد پیدا کنند در این کار موفقیت بیشتر برایش می خواهم

ظاهر شدن دختران در برنامه های موسیقی، سینما و تیاتر در افغانستان پیشینهء زیاد دارد اما در این آواخر و در بعضی از مناطق و به خصوص قریه جات برخورد مردم در قبال زنان متفاوت است.

در این آواخر دیده شده که تعدادی از زنان و دختران که در تلویزیون ها و سینما در افغانستان ظاهر می شوند با مشکلات جدی رو به رو شده اند.

این در حالیست که مسوولان دفاتر حمایت کنند رسانه ها نیز از کاهش