قاضی که از زن افغان درخواست غیر معمولی کرده بود، مجرم شناخته شد

sabira

۲۲/۱۲/۲۰۱۲ –  یک قاضی بلند پایه به اتهام طلب رشوه از یک بانوی جوان در بدل حل قضیه طلاق این زن،  مجرم شناخته شد و از کارش بر کنار شد.

ظهورالدین، ۶۵ ساله قاضی است در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان. او  به روز ۱۹ ام ماه دسمبر سال روان میلادی به اتهام گرفتن رشوه و فساد اداری در بدل حل قضیه طلاق یک بانوی جوان در این ولایت، مجرم شناخته شد و از کارش بر کنار شد.

ظهورالدین و یک قاضی دیگر پس از آنکه آگاه شدند که دیوه یک خبرنگار آزاد ۲۲ ساله برای گرفتن طلاق از همسرش قضیه اش را به دادگاه راجع کرده است، تضمین کرده بود که در بدل پرداخت پول، طلاقش را شوهرش می گیرد. ظهورالدین به دیوه تماس تیلیفونی گرفت و برایش پیشنهاد کمک کرد.

اما، در زمان ملاقات با دیوه این قاضی بیش از ۲۰۰۰ دالر امریکایی از وی درخواست کرد. هنگامی که درخواست قاضی از سوی دیوه رد شد، قاضی یک پیشنهاد دیگر به دیوه پیشنهاد کرد. دیوه که قاضی را نمی شناخت، روز بعد ملاقات با یک الۀ ضبط صدا به ملاقات قاضی رفت. او تمام ۱۵ دقیقه گفت وگوی که با قاضی داشت، توسط این الۀ ضبط صدا، ضبط کرد.

قاضی در این گفت وگوها از دیوه خواسته بود که او قضیه طلاقش را با همسرش حل می کند، اما به شرطی که او پس از طلاق با وی عروسی نماید. دیوه پس از ضبط کردن این گفت وگوها  ، ثبوت را به دادگاه عالی کشور در کابل می فرستد و سپس بررسی های جنایی در بارۀ این موضوع آغاز می شود.

ظهورالدین همه اتهام های را که در برابر وی درج دادگاه شده بود، ردکرد و گفته است که درخواست عروسی وی از دیوه نیز یک ” مزاخ” بوده است. او حتا دیوه را نیز به تخریب شخصیت اش متهم ساخت.

با این همه، ظهورالدین، به تاریخ ۱۹ دسمبر سال روان میلادی از سوی دادگاهی در ولایت ننگرهار به جرم فساد اداری و رشوه خوری متهم شد.

دیوه که هفتۀ پیش را در کابل در مکانی مخفی سپری کرده است، از این تصمیم دادگاه ابراز خورسندی می کند. با این حال، قضیه طلاق وی تا هنوز حل ناشده باقی مانده است.

دیوه ادعا می کند که پس از افشای گفت وگوهایش با ظهورالدین، او از سوی همین قاضی به مرگ تهدید شده است. پولیس وی را به خانه های امن در کابل انتقال داده است: ” هنگامی که داستان من رسانه ی شد، من مدت کوتاه تر از آن یک تماس تیلیفونی دریافت کردم. ظهورالدین به من گفت ، تو همان چیزی را که می خواستی به دست آوردی، اما من ترا زنده نخواهم گذاشت که از آزادی ات لذت ببری”

  دیده بان تحلیل افغانستان، که یک نهاد غیر دولتی مستقل می باشد، بر آورد کرده است که افغان ها سالانه یک میلیارد دالر را به گونۀ رشوه در ادارات دولتی و دیگر جا ها می پردازند. این رقم، ۵ در صد از کل تولیدات ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می دهد.

مجرم شناخته شدن ظهورالدین یکی از محدود داستان های پیروزی می باشد. هر چند رئیس جمهور کرزی برای مبارزه با فساد اداری وعده سپرده است، اما آگاهان به این باورند که این حرف ها ره به جایی نبرده است و حکومت در کار مبارزه با فساد اداری ناکام مانده است.

 قیام نوری