یاد بود از روز جهانی منع خشونت علیه زن با زن های خانه

گزارشگر: قیام نوری – بنیاد چادری به مناسبت هفتۀ جهانی منع خشونت علیه زن، به تداوم ملاقات های قبلی فرخنده زهرا نادری نماینده مردم کابل در ولسی جرگه محفلی  را به اشتراک خانم های خانه،وکلای قومی و جوانان تحت عنوان یاد بود از روز جهانی منع خشونت برگزار نمود که بیش از ١۵٠خانم های خانه و جوانان در این برنامه اشتراک ورزیده بود.هدف از این گردهمایی، تشویق خانم های خانه برای سهم گیری فعال در روند های مختلف بالخصوص  اجتماعی و فرهنگی میباشد.

این نشست دوستانه که به روز پنج شنبه ۲۹/۱۱/۲۰۱۲ –  در تالار کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی – کابل – برگذار شده بود، گردامون نقش زن در دین مقدس اسلام، جایگاه زن در روند های اجتماعی، سیاسی و دیگر بخش ها بحث شد.

 محترمه نادری می گوید که دین مقدس اسلام با حمایت حضرت بی بی خدیجه – همسر گرامی محمد مصطفی ( ص) نیرو گرفت. لهذا نقش زن در کانون خانواده خیلی ارزنده میباشد،مشروط براینکه زن جایگاه و مقام خود را درک نماید. همچنان بانو نادری از اهداف این برنامه بیشتر می گوید:”برنامۀ امروزی ما، جزء قانون منع خشونت است. حکومت و دولت افغانستان در راستای عملی ساختن این قانون مسؤولیت دارد؛ و بالاتر از آن مردم افغانستان برای عملی ساختن آن مسؤولیت دارد ومردم یعنی هر فرد از ما و شما که در این جا حضور داریم. به گونۀ مثال، مادۀ دوم قانون منع خشونت علیه زن صراحت دارد که اهداف اصلی این قانون حفظ سلامت خانواده، و مبارزه در برابر رسوم و عنعنات مخالف با احکام دین اسلام می باشد. پس اگر ما می خواهیم خانواده ها را سالم حفظ کنیم، پرسشی به میان می آید که چگونه می توان این عمل را انجام دهیم. ما می توانیم از راه سهیم ساختن خانواده ها به مسایل اجتماعی کانون خانواده راحفظ کنیم.”

همچنان در بخشی از این برنامه، بنیاد چادری با رهبری بانو  نادری، یک زوج جوان و موفق و یک زوج کهن سال موفق و خوشبخت را که سالیان دراز را با دوستی و صمیمت و با جهانی پر از خاطره به سر برده اند، تقدیر کرد.

سلطان علی که هفتاد و سه سال عمر دارد به حیث زوج موفق کهن سال دراین محفل از زنده گی زناشوهری خویش همراه با خانم اش صحبت نمود. و در بارۀ زنده گی مشترک خود و خانواده اش می گوید که : ” هفتاد و سه ساله شده ام. اما، تا امروز، در خانۀ ما هیچ اختلافی و جنجالی(جدی) به میان نیامده است. یادم نمی آید که با همسرم روی موضوعی دعوا کرده باشم.”

او با همسرش ۵۴ سال زنده گی مشترک را بدون کدام دغدغه سپری کرده اند.

در این میان، سید حمید بلخی زوج جوان و موفق که ده سال از زنده گی عروسی اش می گذرد، می گوید که همواره اختلاف نظر ها را با صحبت کردن حل کرده است و بخاطر اشتباهاتش از همسر خویش پوزش خواسته است:” هرگاه مشکلی به میان می آید، و یا روی موضوعی با هم اختلاف نظر داریم، من با همسرم روی آن موضوع بحث می کنیم و از طریق صحبت کردن راه حلی برای آن پیدا می کنیم. در طول همین ده سال که از عروسی ما می گذرد، و در این مدت اگر ناراضی های میان  من و همسرم پیدا شده است، من همواره پیش قدم بودم و از همسرم طلب پوزش کردم.”

صنایع دستی خانم های خانه و دست دوزی های زیبا که با دستان زحمت کش زنان حاضر در این محفل ساخته و دوخته شده بودند، نیز در این گردهمایی به نمایش گذاشته شدند و در بارۀ آن معلومات ارائه گردیدند. ساز، آواز و موسیقی نیز در این محفل گنجانیده شده بود. شماری از دختر خانم ها و آقایان جوان هنر مند با اجرای ترانه های زیبای شان بخاطر روز جهانی منع خشونت علیه زن به زیبایی این محفل افزودند.

 فرخنده زهرا نادری در ختم برنامه تاکید بر آغاز کار کمیته ثبت و راجستر ولادت ها ونکاح ها درسطح کوچه و محلات این زنان خانه گردیده و از دو زوج موفق کهن سال و جوان این برنامه  که سال عروسی و سال تولد اطفال شان را جدی گرفته بودند خواستار همکاری و سهم گیری شان در این دو کمیته گردید. این نشست، به گفتۀ بانو نادری، یک فرجام، نه، بل یک آغازیست برای تشویق بیشتر زنان در روند های اجتماعی در آینده!.

 


Comments

Trackbacks

There are no trackbacks