ملاقات با مقامات وزارت حج و اوقاف برای عملی شدن قانون منع خشونت

۱۴/۱۱/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – شماری از اعضای مجلس نماینده گان ،  فعالان حقوق زن و جامعه مدنی و اعضای رهبری شبکۀ زنان افغان و فعالان جامعۀ مدنی کشور به روز  سه شنبه ( ۱۱/۱۴/۱۲) در نشستی با شماری از مقامات وزارت  حج و اوقاف روی راهکار ها و نظریات برای عملی ساختن هر چه بهتر و آگاهی دهی هر چه بیشتر این قانون از سوی این وزارت بحث کردند.

آقای عابد سرپرست  وزارت حج و اوقاف می گوید  این وزارت در بخش عملی ساختن این قانون دستآورد های نسبی داشته است :” ما در سال گذشته توانستیم که سه عنوان کتاب را به چاب برسانیم. که نخستین کتاب ما عنوانی ” حقوق و وجایب زن از دیدگاه اسلام” است که شماری از دانشمندان وزارت حج و اوقات در تحریر آن نقش داشته اند. عنوانی کتاب دوم ” اسلام و خانواده ” است. و سومین کتابی را که چاپ کردیم، “خانوادۀ سالم، جامعۀ خوشبخت ” می باشد. “

 فرخنده زهرا نادری نماینده مردم در مجلس نماینده گـان در این نشست گفت ؛ چاپ این کتب یک کار مؤثر ومهم است ولی از انجاییکه متاسفانه فرهنگ کتاب خوانی در بین اجتماع ما خیلی ضعیف و سویه سواد خیلی پایین است چاب کتاب به تنهای نمیتواند مؤثر بأشد، بناء وزارت محترم حج و اوقاف مواد این کتب را باید از طریق ملا ها خطبا و روحانیون  برای مردم آگاهی دهد :”

 خانم نادری  هم چنان به مقام های وزارت حج و اوقاف پیشنهاد کرد که به روز جهانی منع خشونت  ۲۵ نوامبر برابر با ۵ قوس، این وزارت بر علاوه مبارزه دوامدار برای حقوق زن ، از روز جهانی منع خشونت علیه زنان نیز به شکل نمادین  تجلیل بعمل اورد تا بدینوسیله  این وزارت حمایت خویش را از دادخواهی های مبارزه علیه خشونت تمثل نماید.وی افزود هر چند  که وزارت ارشاد حج و اوقاف محلفی را برای یاد بود از روز جهانی منع خشونت در محدوده وزارت بین علمابرگذار می کند، اما پیشنهاد ما این است که محفل باید برای مردم گرفته شود تا سطح آگاهی آنان را از حقوق شرعی زن بلند ببرید.”

 از سوی هم، مسعوده کروخی، نمایندۀ مردم هرات در مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن از کارکرد های وزارت حج و اوقاف در دفاع از حقوق زنان انتقاد می کند :”  با تأسف من در هیچ یک از مساجد شاهد نیستم که یک ملاء امام  حد اقل در خطبه های روز جمعه از سیرت محمد ” ص” پیامبر اسلام گفته باشند. همیشه ملاء امامان در مبنر های مسجد فریاد می زنند که اگر زنان شما به گفت شما نکرد، اول آن را نصیحت نماید، بعد آن را لت و کوب نماید و بعد اگر نشد آن را از خانه بیرون بکشید.”

 مقام های وزارت حج و اوقاف به این فعالان وعده سپردند که ملاء امامان سر از روز جعمۀ هفته روان در برخی از مسجد ها روی دفاع از حقوق شرعی و آگاهی دهی مردم از حقوق شرعی و انسانی زنان تبلیغ نمایند.