اهدای خون به مناسبت ایام عاشورا

۲۴/۱۱/۲۰۱۲ – گزارده ها تن از جوانان، شهروندان و فعالان حقوق زن یکجا با فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ مردم در  مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن، به روز شنبه ۲۴/۱۱/۲۰۱۲ برابر با روز شهادت امام حسین و ۷۲ تن از یاران باوفایش، خون به نیازمندان خون در  زایشگاه ملالی اهدا کرد. فرخنده زهرا نادری نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن در پیوند با این عملکرد خود و همراهانش می گوید که :” روز عاشورا، روزی است که همه به کارکرد های خود غور می کند و می خواهد خدمتی انجام دهد. بسیاری از انسان های هستند که به خون نیاز دارند، و زنده گی شان توسط خون یک تعداد از انسان ها نجات یابند. خورسند هستیم که امروز یک تعداد از جوانان به این جا { زایشگاه ملالی} آمدند تا برای زنان نیازمند به خون، به ویژه مادران، خون اهدا نمایند.”

همزمان با این، داکتر نسرین اوریا خیل، رئیس زایشگاه ملالی، از این اقدام فرخنده زهرا نادری و همراهانش سپاس گذاری می کند و این کار را در نجات جان یک مادر ارزنده می داند:” من قلبا از فرخنده زهرا نادری و شماری از جوانان با احساس که به شفاخانۀ ما آمدند، سپاس گذار هستیم. و به مناسبت روز عاشورای حسینی خون به شفاخانۀ ما اهدا کردند.  همان طور که شما می دانید، این شفاخانه یک شفاخانۀ تقریبا عاجل است؛ و همیشه مادرانی در این شفاخانه مراجعه می نمایند که نزدیک به مرگ هستند. و با خون این جوانان، یک تعداد زیاد از مادران ما و در نتیجه یک تعداد زیاد از خانواده های مان نجات می یابند.”

در این پیکار خون دهی، شماری از اعضای فدراسیون جهانی صلح که از پنج سال بدین سو فرخنده زهرا نادری را در کسب اهداف صلح جویانه همراهی می کند، نیز حضور داشتند. دوست زاده یک تن از اعضای این فدراسیون می گوید که :” امام حسین، برای زنده گی بخشیدن ، خونش را ریخت و ما نیز با اهدای خون امید وار هستیم که زنده گیی نجات یابد.”

همزمان با این، شماری از جوانان که در زایشگاه ملالی برای اهدای خون آمده اند، هدف از این کار شان را نجات زنده گی یک مادر می داند. حسین علی کامگار جوان اهداء کنندۀ خون: ” یکی از علت های که من برای خون دادن به زایشگاه ملالی آمدم، این است که درین جا مادران زیادی مراجعه می نمایند که به خون نیاز دارند. آمدیم که خون بدهیم تا یک مادر از خون ما نجات پیدا بکند.”

مسلمانان جهان همه ساله در دهم ماه محرم الحرام، سالروز شهادت امام حسین و یارانش را با اهدای نظرانه ها، کمک و همکاری مالی با فقرا و نیاز مندان و نیز اهدای خون به نیازمندان خون، یادبود به عمل می آورند.