اعلان کاریابی : کمپیوترکار

موسسۀ دیپارتمنت رفاهی زنان افغان به یک کارمند در پست کمپیوتر کار در کابل نیاز دارد. کاندیدان زن/دختر ترجیح داده می شون

علاقه مندان برای گرفتن جزئیات بیشتر روی لینک ذیل مراجعه نماید.د.

با صمیمیت

 Computer Operator


Comments

 • ezatfaizy said:

  سلام وقت تان بخیر
  بنده عزت فیضی هستم, فعلا مدیر نشرات تلویزیون عصر هرات
  البته وظیفه ی که دارم در کل از طرف شب است, و اینک دوست دارم که وظیفه ی نیز از طرف روز داشته باشم
  بنده بیش از چهار سال در رسانه های تصویری در هرات به صفت مدیریت نشرات و تخنیک ایفای وظیفه نمودم
  حال چند روز است که به جستجوی وظیفه ی هستم که از طرف روز باشد.
  اسامی شبکه های رسانه ی که بنده ایفای در آنها ایفای وظیفه نمودم قرار ذیل اند:
  ۱- شبکه تابان ۲ سال
  ۲- شبکه میهن ۱ سال
  ۳- شبکه ترقی ۶ ماه
  ۴- شبکه عصر در حدود یک سال (که هم اکنون در حال جریان است).
  شماره تماس بنده: ۰۰۹۳۷۰۰۴۳۶۴۶۷
  آدرس ایمیل:ezatfaizy25@yahoo.com

 • ezatfaizy said:

  سلام وقت تان بخیر
  بنده عزت فیضی هستم, فعلا مدیر نشرات تلویزیون عصر هرات
  البته وظیفه ی که دارم در کل از طرف شب است, و اینک دوست دارم که وظیفه ی نیز از طرف روز داشته باشم
  بنده بیش از چهار سال در رسانه های تصویری در هرات به صفت مدیریت نشرات و تخنیک ایفای وظیفه نمودم
  حال چند روز است که به جستجوی وظیفه ی هستم که از طرف روز باشد.
  اسامی شبکه های رسانه ی که بنده ایفای در آنها ایفای وظیفه نمودم قرار ذیل اند:
  ۱- شبکه تابان ۲ سال
  ۲- شبکه میهن ۱ سال
  ۳- شبکه ترقی ۶ ماه
  ۴- شبکه عصر در حدود یک سال (که هم اکنون در حال جریان است).
  شماره تماس بنده: ۰۰۹۳۷۰۰۴۳۶۴۶۷
  آدرس ایمیل:ezatfaizy25@yahoo.com
  Thanks

 • شمس الله said:

  اسلام علیکم روز تان بخیر.

  بنده شمس الله هستم, قبلآ همرای برتانیاوی به حیص مترجم کارمیکردم تقریبآ چهار سال وظیفه را به حیص مترجم اجرا کردم به قوای برتانیاوی بغد از ان
  در یک کمپنی ساختمانی امریکای شروع کردم به حیص مدیر ترانسپورت تقریبآ یک سال من در این کمپنی وظیفه اجرا کردم بغد از ان در یک کمپنی دیگری
  امریکای که یکی ار قرارداده های وزارت ارشد امور داخله بودم اغاز وظیفه نمودم به حیص نخنیکر مخابره تقریبآ شش ماه مه در این کمپنی وظیفه اجرا نمودم
  و فعلآ بیکار هستم در جستجوی یک وظیفه هستم امید وارم هستم در هر رشته ی که لازم باشد امده هستم که کار کنم محل کار من باید در کابل باشد

  وسلام شمس الله رستم خیل
  شماره تماس:۰۷۸۷۲۸۵۳۶۸
  ایمل ادرس:shamsrustomkhil@yahoo.com

  ۱: کار کردیم به حیص مترجم همرای قوای برتانیاوی ۴ سال تجربی کاری دارم
  ۲:کار کردیم به حیص مدیر ترانسپورت همرای به یک کمپنی امریکای به نام : تجربی کار من در این کمپنی یک سال میباشدIAP/G3 SYSTEMS GLOBAL OPERATION AND LOGISTICS
  ۳:کار کردیم به حیص نخنیکر مخابره همرای یک کمپنی به نام DRS که یکی از قرار دادی های وزارت ارشد امور داخله میباشد

Trackbacks

There are no trackbacks