هما علیزوی

هما علیزوی  در مسند قضا

هما علیزوی در سال۱۳۴۲ خورشیدی در یک خانواده روشنفکر و متعهد متولد  گردید  .وی دوره تعلیمات ابتداییه را در مکتب نسوان جمال مینه و دوره ثانوی را در لیسه عالی رابعه بلخی در سال ۱۳۵۹ خورشیدی به درجه عالی به اکمال رسانید  تحصیلات عالی را در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل ادامه داد و در سال ۱۳۶۵ از دانشکدۀ متذکره به درجه عالی فارغ التحصیل گردید.

بعد از فراغت از فاکولته شامل خدمت در ستره محکمه گردید و بعد از سپری نمودن کورس ستاژ قضا در سال ۱۳۶۶ هجری خورشیدی به فرمان ریاست جمهوری، انسلاک قضایی را مطابق هدایت قانون تشکیل وصلاحیتهای محاکم کسب نمود.

خانم علیزوی در خلال سالهای ۱۳۶۶ الی ۱۳۶۹ خورشیدی در سمت های مختلف چون قاضی گزارشگر دیوان مدنی و دیوان تجارتی ستره محکمه و با حفظ انسلاک درپست مدیرعمومی تحقیق  ریاست تدقیق و مطالعات ستره محکمه ایفای وظیفه کرد.

خانم هما در جریان سال های حاکمیت طالبان مانند دیگر زنان کشورش از کاربازماند؛ اما در سال ۱۳۸۱ هجری خورشیدی یعنی بعد از فروپاشی رژیم طالبان دوباره به کار قضایی آغاز کرد و تا سال ۱۳۸۳ خورشیدی در دیوان امنیت عامه مرافعه ولایت کابل وظیفه انجام داد. در جریان سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۵ در پست رییس محکمه فامیلی به خدمت پرداخت. در ۱۳۸۵ هجری خورشیدی عضویت دیوان امنیت عامه استیناف مرکز کسب کرد. هما علیزوی از سال ۱۳۸۶ تا کنون بحیث ریس محکمه ابتداییه اطفال مشغول بررسی و حل و فصل قضایای مربوط به اطفال است.

کورس ها و سیمینار ها

خانم هما علیزوی طی سال های اخیر در کورس ها ،  سیمینارها ، ورکشاپها و برنامه های آموزشی  با اهمیت ملی وبین المللی  نیز اشتراک کرده است که با  اخذ تقدیرنامه وتصدیقنامه ها نائیل آمده است.

سفر ها:

خانم هما علیزوی بر علاوۀ اینکه در کنفرانس ها متعدد حقوقی و قضایی در داخل کشور اشتراک کرده است، طی سال های اخیر به هدف بازدید از مراجع عدلی و قضایی برخی کشور ها و یا اشتراک در کنفرانسهای بین اللملی به کشور های ترکیه، ایالات متحده امریکا، ایتالیا، مصر، نیپال، فلیپین، هالند، بلجیم، ایران، هندوستان و پاکستان نیز سفر کرده است.

فعالیتهای علمی:

قاضی علیزوی در پهلوی فعالیت های متذکره منحیث استاد در برنامه ستاژ حقوق دانان جوان،  همکاری در تحریر منول های تدریسی این برنامه و بعضا در  پروگرام های تدریسی قوانین جزایی محاکمه عادلانه ، حقوق خانواده منحیث آموزگار نیز به تدریس پرداخته است.

فعالیت در زمینۀ قانونگزاری:

بیشترین فعالیت های خانم هما علیزوی روی حقوق زنان و اطفال و اصلاح و یا تدوین قوانین جدید تمرکز داشته است و در سال ۲۰۰۴ میلادی  عضو  فعال و صاحب نظرکمیته بررسی مسوده قانون اساسی ، عضو پروسه طرح نکاحنامه ملی ، در سال ۲۰۰۷ عضو کمیته تسوید قانون خانواده ، قانون سرپرستی اطفال بی سرپرست و بازنگری روی قانون احوال شخصیه اهل تشیع کمیته و عضویت کمیته تسوید قانون منع خشونت علیه زنان را نیز داراه بوده است.

قاضی هما به لسانهای فارسی، پشتو، اردو و انگلیسی بلدیت داشته و نیز به برنامه های کمپیوتری آشنایی و تسلط دارد.