کاريابی rss

اعلان کاریابی

اعلان کاریابی(۰)

سرطان ۱۲, ۱۳۹۲

شورای بریتانیا ( British Council) به دو کارمند اداری در کابل نیاز دارد. علاقه مندان برای جزئیات بیشتر روی پیوست زیر مراجعه نمایند. Capacity Development Officer external application form M&E Officer external application form با صمیمت

اعلان کاریابی
اعلان کاریابی: کارمند فناوری معلوماتی (IT)

اعلان کاریابی: کارمند فناوری معلوماتی (IT)

موسسۀ توانمندی به یک کارمند در بخش فناوری معلوماتی ( IT OFFICER) در کابل نیاز دارد. علاقه مندان برای جزئیات بیشتر روی پیوست زیر مراجعه نمایند. با صمیمت Vacant-IT

اعلان کاریابی

اعلان کاریابی

مؤسسۀ پاملرنه ( CARE) به یک شمار از کارمندان اداری در ولایت بلخ نیاز دارد. علاقه مندان کار با این مؤسسه برای دریافت جزئیات بیشتر در پیوند با این شغل ها به پیوست زیر مراجعه نمایند. با صمیمت Community Based Saving Group Project Officer – Vacancy Field Supervisor – Vacancy Livestock Project Officer – Vacancy

اعلان کاریابی

اعلان کاریابی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی درنظر دارد. تا (بست رتبه دوم پست:ریاست امورمکاتب) را بخاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد ، بناءً به اطلاع واجدین شرایط […]


مطالب بیشتر ازین بخش: