زنان افغان به علت جرم های اخلاقی بد نام می شوند

گزارش از: صدای آلمان

۲/۷/۲۰۱۲

برای بسیاری از زنان در افغانستان ارتکاب جرم اخلاقی، آخرین گزینه برای عروسی های اجباری غیرقانونی و خشونت های خانواده گی به شمار می رود. نتیجه این است که قربانیان به مجرمین مبدل می شود.

برای یک زن جوان که از سوی همسر اش با پیچ کش به گردن اش حمله شده است، تنها گزینه، فرا از منزل است.

 در افغانستان، جرم های اخلاقی یکی از تیره ترین بخش از قانون این کشور است.

الیسا دلاایری، کارشناس مسایل افغانستان در سازمان عفو بین الملل می گوید که این کار های زنان در کل جرم های اخلاقی نیستند. :” این یک اقدام خصمانه از سوی شماری از اعضای حکومت، قضا و پولیس برای خاموش ساختن صدای زنان مورد آزاد قرار گرفته است و تلاش برای جلوگیری از سخن گفتن در بارۀ ظلم های که در برابر این زنان انجام شده است، می باشد.”

بیش از ۴۰۰ زن، که بسیاری از آنان دختران نوجوان هستند، در زندان های نوجوانان کابل در بند هستند که بیشتر آنان با اتهام های فرار از منزل به علت عروسی اجباری، روبرو هستند.

دیگر این زنان، به عمل جنسی نامشروع ( زنا) پس از آن که تجاوز جنسی بر آنان صورت گرفته است، متهم هستند.

هیتر بار، پژوهشگر دیده بان حقوق بشر در بارۀ افغانستان می گوید که با جرم های اخلاقی، قربانیان جرم، به مجرمین مبدل می شوند.

” این یک روند دو  بارۀ قربانی ساختن است. آنچه که ما را نگران می سازد این است که صد ها زن وجود دارد که بسیاری از آنان به علت عروسی های اجباری از خانه فرار کرده اند. هر زمانی که یک زن بازداشت می شود، این کار پیامی را به دیگر زنان می فرستد که اگر شما مورد سوء استفاده قرار گرفتید، شما نباید از حکومت چشم به راه کمک باشید، چون شما مجازات خواهید شد.”

اما، خطر شدید در برابر زنان، آنگاه آغاز می شوند که آنان از بند رها می شوند.

 هیتر بار ، پژوهشگر دیده بان حقوق بشر در بارۀ افغانستان می افزاید که :

” یک بر سوم از این زنان چنان به نظر می رسد که با خطر این که پس از رهایی از زندان از سوی اعضای خانوادۀ شان کشته شوند، روبرو هستند. من با زنانی در زندان ها سخن گفتم که از پیش احساس می کردند که آنان مرده اند.”

فعالان حقوق زن در افغانستان از مدت ها به این سو شکایت دارند که با وجود توشیح شدن قانون منع خشونت در برابر زنان و از میان بردن تبعیض در برابر این قشر، هیچ کاری برای عملی ساختن آن قانون انجام نداده است.