اعلان کاریابی

دوستان نهایت ارجمند!

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری  وخدمات ملکی در نظر دارد تا (بست رتبه دوم پست:ریاست امورزنان ولایت پکتیا) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم درپروسه رقابت آزاد قراردهد .بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را در پست فوق الذکر کاندید نمایند .

برای جزئیات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نماید.

á½ó ¬óá۸ ºfO ¬_ƒ½ó ƒOf¬¬dƒd fTƒ_ó __ó_ƒ