آگاهان افغان روند انتقال را با ناتو به بحث گرفتند

این افراد در دیداری با مقام های بلند پایه یی ناتو در بلژیک تأکید می کنند که روند انتقال باید به گونۀ مسؤولانه پایان یابد؛ تا دست آورد های ده ساله از میان نروند.

به تاریخ ۲۹ و سی ام ماه مارچ سال دو هزار و یازده میلادی، گروهی از اندیشمندان افغان از قرارگاه های ناتو در شهر بروکسیل، بلژیک دیدن کردند. در این گروه اعضای پارلمان افغانستان، نماینده گان از رسانه های افغانی و جامعۀ مدنی و نیز فعالان مستقل حقوق بشر و زن شامل بودند. این گروه در این دیدار شان، با شماری از مقام های بلند پایه یی ناتو از جملۀ کولیندا گربر، معاون وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا برای دیپلماسی عامه، بانو اوآنا لنجیسکو، سخنگوی ناتو و جنرال نود برتیلز، رئیس کمیتۀ نظامی ایالات متحدۀ امریکا گفت وگو کردند.

این افراد در این گفت وگوهای شان جنبه های گوناگون روند انتقال مسؤولیت های امنیتی به نیروهای افغان به بحث گرفتند.  این دیدار، فرصتی را فراهم کرد که این افراد در بارۀ پیشرفت های که در بخش امنیت، حکومت داری، توسعۀ اجتماعی –  اقتصادی در افغانستان به میان آمده است، بحث نماید. شرکت کننده گان بر اهمیت این موضوع تأکید کردند که بیرون شدن پیش از وفت سربازان ناتو از افغانستان خطر های را برای آیندۀ ثبات در این کشور ببار آورده می تواند.

بانو فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و یکی از فعالان برجستۀ حقوق زنان که در این نشست با مقام های بلند پایه یی ناتو در بلژیک سخن می گفت، می گوید که زنان افغان نمی خواهند دستآورد های کنونی شان را از دست دهند.

فرخنده زهرا نادری             عضو مجلس نماینده گان

” در حال حاضر، شصت و نه زن در پارلمان افغانستان هستند. زنانی دیگری در حکومت و در جامعۀ مدنی هستند. این دستآورد ها به تلاش های دوام دار نیاز دارد که آنها را مستحکم بسازد. ما نمی خواهیم، آنچه را که داریم، از دست دهیم.”

فعالان حقوق بشر در این دیدار شان با مقام های ناتو تأکید کردند که تنها شرکت همۀ افغانان در روند های سیاسی در افغانستان، می تواند صلح و ثبات دایمی را در این کشور ضمانت نمایند.