زن کیست و چیست؟

فرخنده زهرا نادری

زن یک واژۀ شکسته، اشک ناریخته ودردبی احساس است، زن آن  موجودیست که درمقابل نفرت محبت دربرابرخیانت صداقت ودربدل خشونت صمیمیت میبخشد .
زن مادربشریت است زن، گوهر انسانیت است زن مریم باعفت وخدیجه محمد(ص) است زن فاطمۀ مظلوم مگربلقیس با قدرت است .
آری زن نیرو دهنده نبوت است، زن کبوتر صلح ووحدت است زیرا زن سمبول عدالت است .
فرخنده زهرا نادری

Traderuncadi .

Comments

 • علی خاور said:

  چه گویم که این زن
  زن چه باشد ؟
  زن شرافت
  زن لطافت
  زن گل یکتای هستی

  توتنها هرچ دروصفش سرای
  هنوزهم کم نماید
  مباد آزدرده گی جان وتنش را
  مبادچیده زدنیا دامنش را
  که دنیا بی روی زن بی روی مادر
  مکدرباشد تاریک بی رنگ

  اگرزن نمی بود
  چراغ زنده گی روشن نمی بود

  رحیمی مهمند

 • علی خاور said:

  حضور مادران با نجابت
  مبارک این جنین فکر وشجاعت

  یقین فرخنده زهرا ازشهامت
  شود پیشگام درخدمت به ملت
  خصوصا برزنان این قشر محروم
  شعارچادری مفهوم قدرت
  برای درک ارزشهای این قشر
  چه زیبا نکتۀ تاریخ عزت

  خاوری

 • abdul said:

  I hope you good luck and success in the upcoming election!
  Afghanistan needs brave daughters like you to work hard for its deprived nation.

 • abdul said:

  The true daughter of the Nation I hope you good luck and success!

 • Rahim Ali said:

  I am agree with you

 • Amir Mohd said:

  من امید وار هستم و از خداوند منان برای شما موفقیت و پیروزی استدها دارم امید که به زور خداوند موفق شوید

 • Nasrin jahish said:

  You are great dear farkhonda God bless you.

 • Fouzia Noory said:

  AMEEN!

Trackbacks

There are no trackbacks