نگرانی نماینده گان مردم از وضعیت زنده گی خیمه نشینان

امروز مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ تعدادی از وکلای منتخب مردم در ولسی جرگه هر یک فرخنده زهرا نادری ، داکتر نیلوفر ابراهیمی ، مسعوده کروخی ، معصومه خاوری ،رنگینه کارگر، ریحانه آزاد، صفورا ایلخانی از کمپ زنده گی خیمه نشینان شهر کابل واقع چهاراهی پروان دوم دیدن نمودند.

این نماینده گان در حالیکه از خیمه ها و زنده گی پر مشقت کودکان و زنان بدون نداشتن وسایل گرم زمستانی و مکان مناسب در زیر خیمه های سرد که با آب و گل آمیخته بود، دیدن نمودند و وضعیت زنده گی آنها زا وخیم خوانده و از مسؤلین زیدخل خواستار رسیده گی و معاونت به وضعیت زنده گی آنان شدند.

محترمه فرخنه زهرا نادری نمایندۀ منتخب مردم کابل در ولسی جرگه به زنده گی مشقتبار آنان در هوای سرد و برف باری های شدید اخیر اشاره کرده و افزود که منظور از بازدید کردن ما ( تعدادی وکلای منتخب مردم) از این مکان این است که تا مشکلات این مردم را بررسی کرده و در پارلمان صدا بلند نمائیم، جای نگرانی در اینجا است که کمپ های دیگری که در ولایات هستند شاید وضعیت بدتری از این ها داشته باشد.

محترمه زهرا نادری در سخنانش علاوه کرد که وقتی امروز با این مردمان صحبت نمودیم، دریافتیم که مشکلات این مردم بیشتر از آن است که فکر می شد زیرا در اینجا کسانی زنده گی می کنند که دارای مشکلات مختلف  هستند. یکتعداد از مشکلات بی سر پناهی رنج می برند و تعداد دیگر مشکلات اشتغال دارند که بخاطر حل یک مشکل مشکلات دیگری را برگزیده اند، ما منحیث نماینده مردم در این راستا، تا حد توان تلاش خواهیم کرد که تا به مشکلات این مردم رسیده گی صورت گیرد. و همچنان از ارگان های زیدخل خواست که یک تفکیک در بین این مردم صورت گیرد که تا مشخص شود که کدام اشخاص در کدام موارد به کمک نیاز دارند.

گفتنی است که از سوی نماینده گان مذکور برای این  خیمه نشینان مقداری مواد سوخت توزیع گردید.

Comments

 • عبدالمالک رستمی said:

  جای تقدیر وتشکر دارد خانم زهرا نادری
  این حداقل کاری بود که می توانستید به قول خودتان با همفکران تان سری به زندگی همنوع تان بزنید، باور داشته باشید که همین کار ها برای تان خواهد ماند.

 • امير داد said:

  تشکر از این نمایندگان که حداقل احساس نسبت به این مردم دارند اما چه فایده این نمایندگان که حالا که زمستان گذشت خبر شده در حالکه در مدت زمستان خیلی ها در ولایات مختلف جان دادند از اثر سردی هوا و نداشتن مواد خوراکی و موادسوخت و سرپناه
  اما باز هم سروقت است که از تمام مردم نمایندگان نه تنها چند نفر محدود بلکه تمام نمایندگان مسئول اند که به مشکلات مردم اش باتوجه توانای هایشان و در ضمن بادر نظرداشت قانون اساسی کشور می بایست حکومت را وادار به اجرای مسئولیت شان در قبال این ملت در ابعاد مختلیف اجرا نماید.
  اما افسوس که نمایندگان ما تنها مانند سمبولهای در خانه ملت نشسته اند و هیچگونه صلاحیت ندارند و یا هم نمی خواهند خود شانرا در مقابل یک وزیر صاحب کم قدر کنند!

Trackbacks

There are no trackbacks