وصیت نامه سیمین بارکزی

به‌نام خدا

اول، به وحدانیت خدا«ج» و رسالت حضرت محمد «ص» شهادت می‌دهم. دوم، اگر در اثر این اعتصاب، مرگ را ملاقات کنم، این وصیت‌نامه را می‌نویسم. گفتنی بسیار ندارم و توان نوشتن حرف‌های بسیار را نیز. فقط چند حرف خطاب به چند مخاطب دارم: ۱- از پدر فرزندانم بخشش می‌طلبم و تقاضا می‌کنم که مواظب فرزندانم باشد! مخصوصا  مواظب احسان عزیزم. ۲- از پدر و مادر، برادران، خواهران و بستگانم تقاضا دارم که به مرگ من دلتنگ نباشند. مرگی در جهت زنده‌کردن عدالت، جای دلتنگی ندارد. برعکس، جای افتخار دارد. ۳- از ایتلاف حمایت از قانون تقاضا می‌کنم که پیکرم را در جای همین خیمه به خاک  بسپارند. ۴- به جهان و ملت افغانستان اعلام می‌کنم که اگر اعتصاب من به مرگ منتهی شود؛ مسوول و پاسخگوی مرگ من، مقامات ذیل خواهند بود: ـ آقای حامد کرزی رییس جمهور و محمد قسیم فهیم معاون اول ایشان؛ ـ آقای فضل‌احمد معنوی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات؛ ـ آقای عبدالرووف ابراهیمی، رییس ولسی‌جرگه.

والسلام

سیمین بارکزی خیمه اعتصاب

۱۸- میزان – ۱۳۹۰