توزیع موادخوراکه بر ای افراد غریبکار

دوشنبه ۷ سنبله (بیست ونهم رمضان)

محترمه فرخنده زهرا نادری نمایندۀ منتخب مردم درشورای  ملی، به مناسبت حلول عید سعید فطر در دیدار با جمع از غریبکاران شهر کابل ضمن عرض تبریکی ایام عید ، برای آنان مواد غذائی نیز توزیع نمود.

برای گرفتن مواد غذائی تعداد کثیری اعم  از زنان ، کودکان ومردان صف بسته بودند وهمه از مشکلات بیکاری شکایت داشتند درحالیکه ساعت از ۱۱ بجه روز گذشته بود اکثریت کسانیکه برای دریافت کارهای  مذدور کاری وشاقه  درچهارراهی صف بسته بودند هنوزهم منتظرپیداکردن کارنشته بودند.

این غریبکاران همه با یک صدا خطاب به محترمه فرخنده زهرا نادری چنین گفت : ماهمه روزه اینجا جمع میشویم ولی اکثر روزها بدون دریافت کار دوباره دست خالی به خانه بازمیگردیم ، همۀ ما فامیل بدوش هستیم نه تنها مشکلات بیکاری بلکه بی سرپناهی ونداشتن خانه نیز ازمشکلات دیگریست که ما ازآن رنج میبریم خواست ما ازدولت این است که باید برای ساختن فابریکه ها وفراهم نمودن زمینه اشتغال برای ما اقدام لازم نماید.

درمیان صف طویل غریبکاران که بخاطر گرفتن مواد خوراکی صف بسته بودند ، جوان ۱۹ ساله به نام سیدرازق بود که از دوسال به اینسو از رفتن به مکتب بازمانده است وبه کارهای شاقه ومذدورکاری امرار معیشت میکند ،  اندوه عمیق که در چهره اش سایه افگنده بود برای محترمه فرخنده زهرا نادری چنین گفت : من پدر ومادر ندارم ، برای اعاشۀ فامیل مجبور به  کارهای شاقه هسستم ، ونمیدانم چه کنم؟

هزاران جوان درکشور ما با سید رازق سرنوشت مشابه دارند ، وحل این مشکلات ضرورت به یک راهکار اساسی وبینادی دارد که باید دولت وسایئر نهاد های مسئول دراین زمینه تلاش های لازم را به خرچ دهند.

گفتنی است که مواد تهیه شده شامل برنج، روغن، لوبیا، نخود و چای بود که ازبودجۀ شخصی محترمه فرخنده زهرا نادری خریداری و توسط تیم موظف برای یکعده افراد غریب وبیکار توزیع گردید.

درختم توزیع مواد غذائی یکی از چهره های  دیگری که محترمه فرخنده زهرا نادری را ملاقات نمود پیرمرد نود سالۀ بود که از ناتوانی ، بیماری ومصائیب روز گار به ستوه آمده است.

 این مرد ضعیف وناتوان باقد خمیده درحالیکه به کمک عصا راه میرود ، نمونهء از هزاران پیرمردیست که تمام عمرشان با تحولات عجیب و غریب در افغانستان سپری شده و تا هنوز روی خوش بختی را ندیده اند.

مصائیب روزگار، مشکلات فامیلی وناتوانی همه درچهرۀ گرفته واندوه بار این مرد پیر هویداست درحالیکه گلویش را گریه میفشارد و درمیان صدای ناله وزاری این مرد حرف های از گذشته  و دوران جوانی اش به گوش میرسد که شنیدن حرف های پیرمرد ودیدن وضعیت نابسامان وی هر دلی را غمگین میسازد.

محترمه فرخنده زهرا نادری این مرد ضعیف وناتوان ومریض را مورد دلجوی ، تفقد ومساعدت نقدی  قرار داده وبرایش بادستان خود چای وغذا صرف نمود.

گفته است یک تصویر هزار کلمه را میرساند، مابقی گزارش را تصویر این مرد ناتوان بهترازمن ارائه میکند.

 سخنور