گردهمائی بزرگ مردمی حمایت ازقانون

امروز سه شنبه ۲۵ اسد، همائیش بزرگ مردمی به اشتراک هزاران تن از شهروندان شهرکابل ، اعضای شورای ملی ، نماینده گان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی ، هیئت رهبری ائتلاف ملی تغیر وامید، درحمایت از دموکراسی و ائتلاف حمایت ازقانون در محوطۀ شورای ملی افغانستان برگزار گردید.
این همائیش با تلاوت چند ازآیات کلام الله مجید ، پخش سرودملی افغانستان وبا سخنرانی محترم عبدالطیف پدرام عضوشورای ملی آغازیافت.
پس ازآن آقایان هریک محترم سید محمد اسحاق گیلانی ، محترم محمد یونس قانونی، حاج محمد ظاهر قدیر ، احمد بهزاد، حاجی مولوی عمرگل ، احمدضیارفعت ، عبدالجبار قهرمان، سید علی کاظمی ، لالی احمدزی ، خانم فوضیه کوفی سخنرانی نموده وهرکدام باالنوبه روی بحران کنونی کشور صحبت نموده و در موقف قانونی وبه حق ولسی جرگه تاکید ورزیدند ، این سخنرانان ایجاد تغیر در ترکیب مجلس نماینده گان را دادن حق ویتو برای رئیس جمهور دانسته وازمردم خواستند که دربرابر قانون شکنی های ارگ نشنیان مبارزه نموده ونگزارند که قانون اساسی ودموکراسی درکشور زیرپا شود ونیزهشدار دادند که تحصن وکلا وگردهمائی های مدنی درحمایت از قانون ومردم سالاری ، تا روزی ادامه خواهد یافت که ارگ نشینان به صدای عدالتخواهی گوش وبه قانون اساسی احترام بگزارد.
سخنرانان همائیش نیز تاکید داشتند که تحصن وراه اندازی همائیش های ائتلاف حمایت ازقانون برای مقابله با هیج فرد ، شخص ونهادی نبوده بلکه برای دفاع ازحاکمیت قانون وپرنیسب مردم سالاری درکشور میباشد.
گفتنی است که پیام محترم الحاج سید منصور نادری رهبر اسماعیلیان افغانستان وعضو شورای ملی عنوانی همائیش حمایت ازقانون توسط محترم رمضان جمعه زاده عضو مجلس نماینده گان ، قرائت گردید.
سخنور