سیاف هم به کاروان انتخابات پیوست

Abdul-marking-anniversary-of-the-1992-mujahadeen-victory

گزارش ها می رسانند که عبدلرب رسول سیاف از مَقامش از مجلس نماینده گان برای شرکت در کارزار انتخاباتی کنار رفته است.

پیش از این محمد محقق نیز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از مقامش در مجلس نماینده گان کنار رفته است.

سیاف به روز چهار شنبه  و یک روز پس از نامزدی عبد الله عبدالله برای انتخابات ریاست جمهوری، رسما نامزدی اش را برای شرکت در انتخابات در پیش رو، اعلام کرده است.

قرار است به زودی، اشرف غنی احمدی زی، قیوم کرزی و داکتر زلمی رسول نیز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از مقام های شان کنار بروند و نام های شان برای شرکت در انتخابات در پیش رو، رسما ثبت نمایند.

قیام نوری