تشدید امنیت انتخابات در سراسر کشور

Senior Communicators Conference

مقام ها در وزارت امور داخله از برداشتن گام های تازه ماموران پولیس برای تامین امنیت نامزدان و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله امروز (یکشنبه) در نشست خبریی در کابل گفت: “نیروهای امنیتی افغان آمادگی های لازم را برای تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در سراسر کشور دارند.”

صدیق صدیقی تاکید کرد که برای تامین امنیت بهتر روزهای انتخابات وزارت امور داخله از امروز بعد تمامی تلاش های خود را خواهد.

صدیقی می گوید که ایوب سالنگی، معین وزارت امور داخله برای تامین امنیت بهتر انتخابات هفته گذشته به ولایت های ننگرهار، پکتیا و پکتیکا سفر کرده بود.

او تاکید کرد که برای تامین امنیت بهتر روزهای انتخابات، وزارت امور داخله از امروز تمامی تلاش های خود را خواهد.
این در حالی است که چندی پیش مجتبی پتنگ، سرپرست پیشین وزارت امور داخله در جلسه شورای امنیت ملی گفته بود که پنجاه درصد مراکز رای دهی در افغانستان با تهدید امنیتی مواجه است.

مجبتی پتنگ، سرپرست پیشین وزارت امور داخله گفته بود که از جمله ۶۸۴۵ مرکز رای‌دهی که از سوی کمیسیون انتخابات تعیین شده‌ ۳۴۳۵ مرکز آن در خطر امنیتی قرار دارد.

او همچنان گفته بود که ۳۴۳۵ مرکز رای‌دهی در سه بخش تهدیدات امنیتی، پایین، متوسط و بلند قراردارد.
با این حال سخنگوی وزارت امور داخله در این مورد می گوید که ماموران پولیس تلاش خواهند کرد تا تهدیدات امنیتی در تمامی مراکز رای دهی در افغانستان را خنثی کنند.

او گفت هیچ  پولیسی حق ندارد که در کار انتخابات دخالت و یا هم از کاندید مشخصی حمایت کند در غیر آن مجازات خواهد شد.

پیش از این  محمد عمر داود زی در نخستین روز های کاری اش، جمیل جنبش معین محافظت عامه این وزارت را از وظیفه سبک دوش کرد.

پس از آن، داوود زی اعلام کرد که به افسران پولیس در سراسر کشور اجازه نخواهد داد تا برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده، کمپاین کنند.

گروه طالبان شام روز گذشته به ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان حمله کرده و با نیروهای امنیتی در این ولسوالی درگیر شدند.
پس از آن طالبان مسلح گفتند که با حمله بر ولسوالی کران و منجان، این ولسوالی را تحت تصرف خود در آورده اند.
با این حال صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله در کنفرانس خبری امروز گفت که ما آمادگی های لازم را در ولایت بدخشان روی دست گرفته ایم تا ولسوالی کران و منجان را از تصرف طالبان خارج کنیم.

او گفت که در درگیری طالبان و نیروهای امنیتی در این ولسوالی به نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده اما بخش هایی از کران و منجان تخریب شده است.

صدیقی دلیل سقوط ولسوالی کران و منجان را کمبود ماموران امنیتی و اینکه این ولسوالی هم مرز با وزیرستان شمالی است عنوان کرد.
این در حالی است که عبدالمعروف راسخ، سخنگوی والی بدخشان گفته بود که ادعای طالبان مبنی بر سقوط این لسوالی به دست این گروه حقیقت ندارد و نیروهای امنیتی با طالبان در زود و خورد هستند.
صدیقی می گوید که نیروهای امنیتی از ولسوالی کران و منجان عقب نشینی کرده اما تلاش ها برای باز پس گیری این ولسوالی به شدت ادامه دارد.