استقبال گستردۀ پارلمان از ملی پوشان

_MG_5950

اعضای مجلس نماینده گان و مجلس سنای کشور از اعضای تیم ملی فتبال افغانستان، با ستایش نامه ها و پول نقد قدرانی کردند.

این ملی پوشان که به روز دو شنبه در تالار عمومی مجلس نماینده گان فرا خوانده شده بودند، از سوی رییس و اعضای مجلس  نماینده گان به گرمی استقبال و ستایش شدند.

رییس مجلس نماینده گان در واکنش به پیروزی تاریخی افغانستان در بازی های جام جنوب آسیا، می گوید که این پیروزی بزرگ، به نیرومند شدن اتحاد و هم بسته گی ملت افغانستان انجامیده است.

:” بزرگ ترین دست آورد این قهرمانی، برانگیختن احساسات ملی و ایجاد روحیه هم بسته گی و اتحاد ملی می باشد که از سوی این جوانان به ملت افغانستان آورده شده است.

این قهرمانی یک بار دیگر، ستون های لرزان اختلاف میان شهروندان کشور را فروریخت و ملت افغانستان اتحاد و وحدت ملی را تجربه کردند.”

هم زمان با این، نقیب الله فایق، رییس کمیتۀ جوانان و ورزش مجلس نماینده گان کشور می گوید که جوانان تیم ملی فتبال افغانستان فرا تر از انتظارات و توقعات مردم افغانستان بازی کردند.”

رییس کمیتۀ المپیک کشور می گوید که هر چند ملی پوشان فتبال کشور از هیچ بودجۀ کمکی برخوردار نیستند و این ورزشکاران با مشکلات مالی شدید دست به گریبان هستند، ولی با آن هم برای ملت افغانستان، قهرمانی های بزرگی را به بار آوردند.

مجلس سنای کشور، بیش از سه میلیون افغانی را برای تیم ملی کشور به گونۀ هدیه بخشیده است.

مجلس نماینده گان کشور نیز پس از این پیروزی، بیش از سه میلیون افغانی را به بازی کنان تیم ملی کشور انعام دادند.

در کنار این، شماری از اعضای مجلس نماینده گان به گونۀ انفرادی نیز مبلغ بیش از ۸۰ هزار دالر امریکایی را برای ملی پوشان کشور  تحفه دادند.

ازین میان، نماینده گانی هم چون، بکتاش سیاووش، هادی تینج هر کدام چهار هزار دالر امریکایی به ملی پوشان کشور هدیه دادند.

کمیتۀ اقتصاد مجلس نیز در این فهرست، تیم ملی کشور را ۱۰ هزار دالر امریکایی تحفه داد.

قیام نوری