بیست و سه کشته و زخمی در غزنی

afghan-blast-afp-670

مقام های محلی ولایت غزنی در مرکز کشور می گویند که در انفجار یک بمب کنار جاده ای در ولسوالی مُقر ولایت غزنی، بیست و چهار نفر کشته و زخمی شده اند.

انفجار بمب کنار جاده ای در ولسوالی مقر ولایت غزنی، بیست و چهار کشته و زخمی به جا گذاشت.

صاحب خان، ولسوال مقر غزنی با تایید این رویداد به خبرگزاری بخدی گفت: “ظهر روز سه شنبه، یک موتر مسافربری نوع ۳۰۳ در منطقه موسوم به للم از مربوطات ولسوالی مقر غزنی در حرکت بوده که با بمب کنار جاده برخورد کرده و انفجار رخ داده است.”

او گفت که در نتیجه این انفجار ۷ نفر کشته و هفده نفر دیگر زخمی شده اند. ولسوال مقر می گوید که زخمی های این رویداد به شفاخانه های شهر غزنی انتقال داده شده و وضعیت ۵ تن آنان وخیم است.

او تاکید کرد که در بین قربانیان این رویداد زنان و کودکان نیز شامل اند اما آمار دقیقی ارائه نکرد.

مسئولان شفاخانه ملکی غزنی نیز گفتند که تا هنوز شمار از زخمیان این رویداد به این شفاخانه بستری شده اند.
منطقه للم از مربوطات ولسوالی مقر و از ساحات نا امن در مسیر شاهراه کابل- قندهار است.

طالبان مسلح در این منطقه به صورت گسترده فعالیت دارند.

همچنان انفجار بمب های کنار جاده ای در مسیر شاهراه کابل – قندهار، این شاهراه را به جاده ای خاکی تبدیل کرده است.
با این حال، ولسوال مقر می گوید بمبی که ظهر امروز در منطقه للم این ولسوالی یک موتر مسافر بری نوع ۳۰۳ را هدف گرفت، توسط افراد گروه طالبان جاسازی و انفجار داده شده است.

صاحب خان می گوید، مسئولیت بیشتر انفجارات کنار جاده ای را در ولایت غزنی طالبان برعهده گرفته اند.
طالبان مسلح اما تا هنوز در مورد این انفجار چیزی نگفته اند.

این دومین انفجاری است که در دو ماه گذشته در مسیرشاهراه کابل- هرات و در مربوطات ولایت غزنی موترهای مسافر بری را هدف قرار داده است.

پیش از این، انفجار بمب کنار جاده در منطقه موسوم به بازار شاهباز از مربوطات شهر غزنی، یک بس مسافربری لین قندهار-کابل را هدف قرار داد که در نتیجه آن ۱۸ نفر کشته و زخمی شدند.

براساس گزارش های سامان ملل از خشونت ها در افغانستان، انفجارات کنار جاده ای بیشترین قربانی را از افراد ملکی می گیرد.