۶ کشته؛ ۲۰ زخمی در انتحاری استان کندهار

world_08_0_temp-1378018172-5222e37c-620x348

مقام های محلی در ولایت کندهار می گویند که در حمله یی انتحاری که به روز شنبه در کندهار رخ داد، دست کم شش تن کشته شده اند و ۲۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

این روی داد رو به روی یک بانک در حالی رخ داد که شماری از مشتریان این بانک برای گرفتن حقوق ماهانه یی شان در انتظار بودند.

جاوید فیصل، سخن گوی والی کندهار می گوید که »:” این روی داد در نزدیکی یکی از نماینده گی های کابل بانک جدید رخ داده است.”

  به گفته یی وی در این روی داد هم غیرنظامیان و هم نظامیان جان های شان را از دست دادند.

هیچ گروهی تاکنون مسؤولیت این روی داد را نپذیرفته است، ولی به تازه گی طالبان مسؤولیت تمامی کشتار ها و خون ریزی ها را در افغانستان پذیرفته است.

قیام نوری