رحمت الله نبیل، در فصل دوم مأموریت

Rahmatullah-Nabeel

دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که رحمت الله نبیل رییس پیشین اداره امنیت ملی کشور، جدیداً به حیث سرپرست این اداره معرفی شده است.

رفیع فردوس سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به رسانه ها می گوید که:  “رحمت الله نبیل از سوی رییس جمهور کرزی به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی کشور معرفی شد.”

پیش از این اسدالله خالد به عنوان رییس این اداره کارمی کرد.
آقای خالد، پس از آنکه در یک حمله ی انتحاری در مهمان خانه ریاست امنیت زخم برداشت برای تداوی به امریکا فرستاده شد و دوباره صحت یاب گردید.

اما، گفته می شود که آقای خالد پس از این حادثه وضعیتی خوبی نداشته و نیز باکسی دید و بازدید نداشته است.

با این حال، ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اداره امور با نشراعلامیه ای گفته ا ست که رحمت الله نبیل از سوی مقام عالی ریاست جمهوری کشور به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی مقرر شد.

در اعلامیه آمده که ” به تأسی از فقره ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان و به منظور پیشبرد امور مربوط به ریاست عمومی امنیت ملی، توظیف محترم رحمت‌الله نبیل، به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، از سوی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان منظور شد. “

رحمت الله نبیل پیش از این نیز به حیث رییس ریاست عمومی امنیت ملی کشور کار کرده است.  نبیل همچنان به حیث معاون دوم شورای امنیت ملی کشور کار می کرد.