انتحاری استان قندوز؛ ۳ کشته، ۴۰ زخمی

bombreu_2185536b

مقام های امنیتی استان قندوز در شمال کشور می گویند که در نتیجه یی حمله انتحاری در داخل مسجد در شهرستان دشت ارچی این استان، سه تن کشته و حداقل ۴۰ نفر زخمی شدند.

به گفته سیدسرور حسینی، سخنگوی قوماندانی امنیه قندوز، در این رویداد، شیخ صدرالدین ولسوال دشت ارچی قندوز نیز کشته شده است.
آقای حسینی به خبرگزاری بخدی گفت: “صبح جمعه یک مهاجم انتحاری مواد انفجاری حامل خود را در مسجد منطقه قرلوغ در نزدیکی شهرستان دشت ارچی قندوز، انفحار داد که در نتیجه ۴۰ نفز زخمی و سه تن دیگر کشته شدند.”

حسینی می گوید که شیخ صدرالدین، شهرستان دار دشت ارچی قندوز همرای دو محافظش در این رویداد کشته شده اند. او تاکید کرد که وضعیت بهداشتی برخی زخمی های این رویداد نگران کننده است و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

قندوز در شمال کشور از استان های نسبتاً امن است اما جنگجویان طالب و شورشیان وابسته به گروه های تندروی پاکستان در برخی شهرستان های این استان فعالیت دارند.