مادری که با پسرش عروسی می کند

rings4

یک زن بیوه ۴۰ ساله در زیمبابوی می خواهد با پسر ۲۳ ساله اش عروسی نماید..

گزارش ها از زیمباوی می رسانند که این زن که ۱۲ سال پیش همسرش را از دست داده است و  از ۳ سال بدینسو با پسرش رابطه عاشقانه داشته است. این بانو هم چنان از پسرش حمل دارد.

این زن که ام بریکو نام دارد می گوید که او از پسرش ۶ ماهه باردار است و ترجیح میدهد که با وی به زودی عروسی نماید.

پسر این زن میگوید که او عاشقانه مادرش را دوست دارد و کاملاً آماده است که با مادرش عروسی کند و همچنان میخواهد که همه بدانند که او اولین کسی است که با مادرش رابطه جنسی داشته است.

ایننان هفته ی پیش برای عروسی به یک دادگاه محلی، منطقه یی شان رفته بودند اما دادگاه آنان را از روستای شان اخراج کرده ا ند.

این دو تن در حال حاضر در مکان نامعلومی در زیمباوی زنده گی می کنند.