ستارۀ پیشین بارسلونا بازنشسته شد

Soccer - UEFA Champions League - Group E - Barcelona v Olympique Lyonnais - Camp Nou

دیکو ستارۀ پیشین بارسلونا و بازی ساز تیم چیلسی به علت ناکامی اش در بازیابی صحت اش پس از هفده سال با جهان فتبال وداع گفت.

این ستاره سی و پنج ساله هر چند آرزو داشت که تا پایان قرار دادنش با باش گاه فلومینسیا در این باش گاه بماند ولی به علت مصدومیت های شدیدش نتوانست به کارش با این باش گاه ادامه بدهد.

این بازی کن توانا در دو مسابقه یی جهانی و دو بازی های قهرمانی اروپایی برای پرتگال بازی کرده است. او در سال ۲۰۰۴ لیگ قهرمانی را با تیم فی.سی پورتو  و یک لیگ قهرمانی دیگر را با بارسلونا در سال ۲۰۰۶ برنده شده است.

دیکو در همین سال چهار عملیات عضلات داشت و تنها در چند بازی محدود حضور یافته است.

دیکو اما از این بازنشسته گی جبری اش خیلی غم گین است :” این برای خیلی غم انگیز است که به عنوان یک ورزشکار حرفه یی پایان دوره یی کاری ام را اعلام می کنم.”

دیکو هم چنان باش گاه فلومینسیا را در لیگ برازیل ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ کمک کرده است. او هم چنان قهرمانی ریو دی ژینرو را سالِ پار برنده شده است.

 او در جریان هفده سال حرفه اش ۶۸۶ بازی  را در هشت باش گاه و تیم ملی پرتگال انجام داده است.

در کل ۱۱۶  گل به ثمر رسانده است و ۲۳ عنوان را از آن خود کرده است. دیکو پس از تلاش های فراوان برای باز کردن راهش به تیم ملی برازیل ناکام ماند و کوشید تابعیت پرتگال را بگیرند.

او در سال ۱۹۹۶ کارش را با کرونسیاین آغاز کرده بود.

قیام نوری

_42262090_cl

info_1363559359

219613_heroa