طالبان ۱۲ غیرنظامی را کشتند

DFECD001-E666-48CD-BBAD-879FDA9FC429_mw1024_n_s

مقام های افغان می گویند که طالبان در دو روی داد جداگانه در کشور، ۱۲ غیرنظامی را از  پا در آوردند.

 شش تن از این کشته شده گان کارگران عادی برای یک پروژۀ اقتصادی دولتی بودند.

جمال دانش مشاور مطبوعاتی وزارت انکشاف دهات می گوید که جسد های شش تن از کارگران به روزسه شنبه در شهرستان گُل ران استان هرات به دست آمده است.

این مقام حکومتی می گوید که این شش تن پس از آن کشته شدند که گفت و گو بر سر راهی آنان بی نتیجه باقی ماند.

دانش هم چنان می افزاید که پنج کارگر دیگر نیز که برای یک شرکت خارجی و یک کارمند دولتی از سوی طالبان کشته شده اند.

طالبان هر فردی را که به نحوی با دولت افغانستان پیوند داشته باشد، از میان می برد.

قیام نوری