پولیس کشور ۲۷ طالب را کشتند

Afghanistan Violence

وزارت داخله یی کشور می گوید که به روز سه شنبه پولیس ملی  کشور ۲۷ طالب را در جریان عملیات های گوناگون از پا در آورده اند. در جریان این عملیات ها ۱۱ طالب دیگر نیز به شدت زخم برداشته اند.

به گفته یی وزارت داخله ی کشور، این عملیات ها با همکاری ارتش در ولایت های کندز، کاپیسا، بلخ، کندهار، ارزگان و میدان وردک انجام شده اند.

در خبرنامه ی وزارت داخله ی کشور هم چنان آمده است، که ارتش و پولیس ملی کشور در جریان این عملیات ها مقداری از مواد انفجاری را نیز را به دست آورده اند.

درین خبرنامه اما از تلفات نیروهای امنیتی کشور در جریان این عملیات ها یاد آوری نشده است.

هم چنان گروه طالبان تاکنون دراین باره ابراز نظر نکرده اند.

قیام نوری