ایتالیا: می خواهیم بمانیم

tkid

نخست وزیر ایتالیا به تازه گی در سفری به کابل، بر ادامه حضور نظامی کشورش پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان تاکید کرده است. نخست وزیر ایتالیا در یک نشست مشترک خبری با حامد کرزی رئیس جمهورکشور گفته است: “نظامیان ایتالیایی پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ برای آموزش نیروهای امنیتی افغان باقی خواهد ماند.”

او گفت که کشور افغانستان در سال های اخیر پیشرفت های چشم گیری در عرصه های مختلف داشته و کشور ایتالیا به حفظ این دستاورد ها پس از ۲۰۱۴ کمک خواهد کرد. ایتالیا یکی از کشور های حمایت کننده افغانستان در دوازده سال گذشته به شمار می رود.

این کشور از آغاز حضور نظامی اش در افغانستان تا هنوز ده ها میلیون دالر را در عرصه های مختلف به افغانستان کمک کرده است.

با این حال، نخست وزیر ایتالیا گفت: “ماموریت نیروهای ایتالیایی پس از سال ۲۰۱۴ صرفا آموزشی است اما کمک های کشور در بخش های مختلف در افغانستان ادامه خواهد یافت.”.

او آمار دقیقی از تعداد نظامیان ایتالیایی که در افغانستان باقی می ماند، ارایه نکرد. با پایان سال ۲۰۱۴ میلادی ماموریت نظامی نیروهای خارجی نیز در افغانستان به اتمام می رسد و فقط بخشی از نیروهای خارجی برای آموزش نیروهای افغان در این کشور می مانند.

در حال حاضر بیش از سه هزار سرباز ایتالیایی در افغانستان فعالیت دارند که اکثر این نیروها در ولایت هرات در غرب افغانستان مستقر هستند. با این حال، رئیس جمهور حامد کرزی در این نشست خبری مشترک گفت: “از حضور نظامی ایتالیا در افغانستان پس از ۲۰۱۴ میلادی استقبال می کنیم.” آقای کرزی همچنان از کمک های اقتصادی ایتالیا در ۱۲ سال گذشته به افغانستان قدردانی کرد.