مشت زن افسانه یی: نمی خواهم بمیرم!

821687-mike-tyson-i-039-m-a-vicious-alcoholic

مایک تایسن مشت زن افسانه یی در نشست خبریی در کالیفورنیا، پذیرفته است که وی یک معتاد بی وقفۀ الکول است؛ ولی حالا تصمیم گرفته است تا یک زنده گی خردمندانه را در پیش گیرد.

این قهرمان مشت زنی می افزاید که :” من شش روز می شود که هیچ مواد مخدر و یا الکول ننوشیده ام و این برای من یک معجزه است.”

article-2401517-1B3CF206000005DC-821_634x488

به گفته یی وی :” من به همه کسانی که فکر می کنند یا زنده گی عادی را به پیش می برم، دروغ گفته ام. ولی، حالا شش روز است که مواد کار نگرفته ام و دو باره هرگز این کار را نخواهم کرد.”

او هم چنان ادعا کرده است که نزدیک بود به علت استفاده از مواد مخدر و الکول جانش را از دست بدهد؛ خبری که بسیاری از هوادارانش را در سراسر جهان تکان داده است.

او می افزاید  :” من نمی خواهم بمیرم. بخاطری که یک الکولی بی وقفه هستم، نزدیک بود جانم را از دست بدهم.”

الکول نوشی و به کاری مواد مخدر از سوی مایک تایسن در ایالات متحدۀ امریکا برای همه گان ثابت شده اشت.

قیام نوری