طالبان: مسؤول تمام کشتار ها خودِ ما هستیم!

Taliban

گروه طالبان، گفته های اخیر رییس جمهور کرزی را که گفته است، حمله های انتحاری و  انفجار های که انجام می شوند، از توانایی طالبان خارج است، رد کرده است.

طالبان ادعا می کنند که مسؤول تمام حمله های انتحاری و انفجار ها در سراسر افغانستان این گروه هست و گفته های کرزی ناشی از بی خبری وی از اوضاع کنونی کشور است.

رییس جمهور کرزی به تازه گی در دیداری با شورای علمای کشور که بزرگ ترین نهاد مذهبی در کشور است، گفته است که رهبران طالبان با حکومت افغانستان در تماس است و این رهبران گفته اند که از خشونت های کنونی که به نام طالبان در افغانستان انجام می گیرند، به کلی بی خبر اند.

کرزی در خبرنامه یی گفته است که :” رهبران طالبان که به تازه گی با ما گفت و گو داشته اند گفته اند که آنان هیچ صلاحیتی ندارند و از کشتار و انفجار ها در افغانستان  که به نام طالبان انجام می شوند، به کلی بی خبرند.

با این حال ذبیح الله مجاهد که خود را سخن گوی طالبان معرفی می کند، می گوید که طالبان هیچ تماسی مخفی با حکومت افغانستان ندارد  و گفته های وی ناشی از بی خبری وی از اوضاع کشور می باشد.

قیام نوری