طالبان، کودکان را انتحار آموزش می دهد

Afghan+Street+Kids+Receive+Education+rKWbJzP9YFQl

” دو سال پیش یک مرد یک بکس سنگین را با که سیم ها و یک دکمه مجهز بود به من داد و گفت هر زمانی که نیروهای امنیتی را دیدم، نزدیک شان بروم و دکمه را فشار بدهم. “

این گفته های سمیع الله هست. جوانی که در گفت و گویی با خبرگزاری چین داشته است. وی اکنون در زندانی در کندهار زندانی هست.

سمیع در میان چندین نوجوان هست که با اتهام های گوناگون از جمله دزدی و قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. هر چند پرونده یی  سمیع متفاوت تر از دیگران است، زیرا و در نظر داشت تا یک حمله ی انتحاری را بر نیروهای امنیتی در کندهار انجام دهد.

هنگامی که از این زندانیان کودک پرسیده شد که چه جرمی را مرتکب شده اند، بسیاری از آنان از پاسخ دادن خودداری کردند و فقط داشتند به خبرنگاران نگاه می کردند.

اما، سمیع شانزده ساله به خبرگزاری چین گفته است که وی بی گناه هست. او گفته است که از سوی طالبان گم راه شده است و حتا نمی داند که انجام حمله ی انتحاری چه هست؟

اما سمیع شاید خیلی خوش بخت بوده است که پیش از آن که مواد انفجاری  همراهش که از سوی طالبان به وی داده شده بود، منفجر شود.

سمیع در اصل از استان ارزگان هست؛ ولی خانوادۀ وی به علت های امنیتی از آن جا به شهرستان سپین  بولدک استان کندهار آمده است.

سیمع می افزاید که :” هنگامی که من بازداشت شدم، چهارده سالم بود. اکنون ۲۳ ماه هست که من در زندان هستم. من از طالبان نفرت دارم زیرا آنان مرا فریب دادند و نزدیک بود که من خودم را با فشار دادن همان دکمه منفجر بسازم؛ که بعد ها فهمیدم، آن چه را که در نزدم بود، یک بم بوده .”

همین گونه، گُل محمد، ۱۷ ساله یک انتحاری دیگر بود که از سوی نیروهای امنیتی در شهرستان ژیری استان کندهار بازداشت شد.

او را طالبان پاکستانی در یکی از مدرسه های پاکستان انتحاری آموزش داده است. وی آن جا رفته بود تا دانش یاد گیرد، ولی هنگامی که به کشورش بازگشت انتحاری یاد گرفته بود.

قیام نوری