افغانستان، پاکستان را به زمین کوبید

592789-PFF-1377019695-810-640x480

تیم ملی فتبال افغانستان در یک بازی دوستانه با تیم ملی فتبال پاکستان، این تیم را سه بر صفر شکست داد.

این شکست باعث تحقیر میلیون ها پاکستانی در داخل آن کشور شده است و  خشم فدراسیون فتبال پاکستان را نیز بر انگیخته است.

افغانستان در بازی تاریخی و هیجان انگیز دو گول را در نیمه  نخست به ثمر رسانید و این بازی با گل  سوم محمد معروف مهاجم افغان به پیروزی رسید.

جوانان افغان در این بازی عالی درخشیدند. از جمله بازی کنان افغان ۱۴ بار حمله های خطرناکی را بر دروازه یی حریف انجام دادند، در حالی که پاکستان فقط پنج بار بر دروازه ی افغانستان حمله ور شد. هم چنان یاد آور باید شد که ۷۵ در صد بازی میدان در دست بازی کنان افغان بود و آنان از آغاز بازی بر میدان مسلط بودند.

هر دو تیم فتبال افغانستان و پاکستان این بازی را برای آماده گی در بازی های قهرمانی جنوب آسیا که به تاریخ اول سپتمبر در نپال برگزار می شود، انجام دادند.

مقام های فدراسیون فتبال پاکستان اما مربی تیم ملی فتبال پاکستان را در مسؤول این شکست تاریخی در برابر افغانستان می دانند.

هم چنان شهزاده علی بن حسین از اردن، معاون رییس فدراسیون جهانی فتبال ( فیفا) پیروزی افغانستان را در بازی شاد باش گفته است. وی در تویتر خود نگاشته است که  :” یک روز تاریخی برای فتبال افغانستان. به افغانستان برای این که این بازی را در پس از یک دهه سازمان دهی کردند و آن را پیروز شدند، شاد باش می گویم.”

مردم افغانستان، از سیاست گزاران پاکستانی دل خوشی ندارند، ازین رو، هر چند این بازی یک بازی دوستانه بود، اما برای بسیاری از افغان ها یک پیروزی شرین در برابر پاکستان بوده است.

قیام نوری