دادستان کل کشور: برکنار نشده ام

0alako

اسحاق الکو، دادستان کل کشور گزارش های نشر شده در مورد برکناری خود را رد کرده است. آقای الکو گفته است: “شایعات امروز پخش شد که گویا من با تیم طالبان در دبی گفتگو کردم و به همین سبب رییس جمهور برکناری من را صادر کرده است اما این خبر حقیقت ندارد.”

بیشتر، یک مقام مسؤول در دادستانی کل گفت که فضای دادستانی کل کشور نشانگر این است که آقای الکو از سمتش برکنار شده است. به گفته این مسئول، اسحاق الکو برای سپری کردن تعطیلات به آلمان رفته بود اما قبل از اینکه مدت زمان تعطیلات او به پایان برسد، حامد کرزی او را فورا به کابل خواسته است.

او می گوید که اسحاق الکو، در جلسه دیروز شورای امنیت ملی شرکت کرد اما به گفته این مسئول، اقای الکو امروز در مراسم استرداد استقلال کشور حضور نداشته است. پیشتر خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که آقای کرزی، لوی سارنوال را به دلیل شرکت او در گفت‌وگوهای مخفیانه با طالبان در دبی برکنار کرده است.

این خبرگزاری همچنان گزارش داده است که یک عضو پارلمان افغانستان، که خواسته ناشناخته بماند، هم گفته که به داد ستان کل گفته شده بود که برای شرکت در این گفت‌وگوها به دبی نرود. دادستان ستان کل اما می گوید که او اصلا با طالبان  گفت‌وگو نکرده است.

اسحاق الکو پیش از این، سمت ریاست یک کمیسیون ویژه بررسی پرونده‌های زندانیان را به عهده داشت و پیشتر از آن معاون لوی سارنوال بود. آقای الکو در رشته حقوق تحصیل کرده و پیش از فروپاشی رژیم طالبان در ۱۳۸۰ خورشیدی، در آلمان زندگی می کرد. اسحاق الکو، از سال ۲۰۰۸ تا کنون به عنوان دادستان کل فغانستان از سوی کرزی ایفای وظیفه کرده است.