دادستان کل کشور برکنار شد

999101_536756013056694_1058666914_n

گزارش های تأیید ناشده یی وجود دارند  که رییس جمهور کرزی، اسحاق الکو، دادستان کل کشور را بدلیل شرکت در  گفت و گوهای صلح با طالبان در دوبی از مقامش برکنار کرده استیک مقام رسمی افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که دادستان کل کشور با وجود مخالفت ریاست جمهوری در گفت وگوهای صلح با طالبان در دبی شرکت کرده است و به همین علت از سمتش برکنار شده است.

اسحاق الکو، از سال ۲۰۰۸ تا کنون به عنوان دادستان کل افغانستان از سوی کرزی اجرای وظیفه  کرده است.
در همین حال یک مقام مسوول در دادستانی کل کشور می گوید که فضای داد ستان نشانگر این است که این مقام از سمتش برکنار شده است.
او گفت که اسحاق الکو، در تعطیلات درآلمان به سر می برده که از سوی حامد کرزی برای شرکت در جلسه شورای امنیت به طور فوری به افغانستان فراخوانده شده است.
به گفته این مسوول، اسحاق الکو، دادستان کل کشور در نشست دیروز شورای امنیت ملی شرکت کرده است.
او همچنان گفت است که اسحاق الکو، در مراسم استرداد استقلال کشور که امروز صبح برگزار شده بود نیز شرکت نداشته است.
در همین حال یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان نیز در گفتگو با رویترز خبر برکناری الکو را تایید کرده است.
به گزارش رسانه ها، جلسه گفت و گوهای صلح با طالبان در هفته اول ماه آگست در دوبی با حضور مقام های افغانستان و نمایندگان طالبان به شکل پنهانی برگزار شد.
منبع به خبرگزاری گفت که حکم برکناری دادستان کل کشور از سوی حامد کرزی نیز صادر شده است.