رویارویی افغانستان-پاکستان پس از ۳۶ سال

AFG-PAK-Footaball-Match_News_2013

برای نخستین بار پس از سی و شش سال تیم های ملی فتبال افغانستان و پاکستان در یک مسابقه یی دوستانه به مصاف هم می روند.

فدراسیون فتبال پاکستان به تازه گی گفته است که آنان از نخستین بازی شان در برابر افغانستان خوش بین هستند و ابراز امید کرده اند که این مسابقه راه را برای روابط قوی تر میان این دو کشور فراهم سازد.

 این مسابقه قرار است که به روز سه شنبه در پای تخت کشور – کابل برگزار شود. احمد یار خان لودی، منشی فدراسیون فتبال پاکستان گفته است که :” این بسیار هیجان انگیز است که تیم مان را خارج از مرز های مان برای مسابقه می فرستیم.”

  لودی می افزاید که  :” این مسابقه که به روز ۲۰ ام ماهِ اگست سال روان میلادی برگزار خواهد شد، یک مسابقه یی تاریخی خواهد بود؛ چون آخرین باری که ما در برابر تیم ملی فتبال افغانستان قرار گرفتیم، سال ۱۹۷۷ میلادی بوده است.”

به گفته یی وی این مسابقه هیجان مردمان دو طرف مرز را برانگیخته است و پاکستان انتظار دارد که سال بعد تیم ملی افغانستان را در داخل این کشور میزبانی نماید.

سید آغازاده فدراسیون فتبال افغانستان نیز مسابقه در پیش رو را میان این دو کشور یک مسابقه یی تاریخی و مهم در تاریخ ورزش افغانستان می داند.