گسترش فعایت های شوورلیت و فورد در کشور

ford-02

نماینده گان شرکت موتر سازی شوورلیت و فورد گفته اند که این غول موتر سازی فعالیت های بازرگانی شان را در افغانستان گسترش می دهند.  مقام ها این شرکت ها می گویند که آنان اهمیت سرمایه گزاری در افغانستان را می دانند و از این رو در تلاش اند که فعالیت های بازرگانی شان را در افغانستان افزایش دهند.

دیوید نیومن، رییس فروشات موتر های شوورلیت و فورد می گوید که اگر به آنان فرست مناسب فراهم شود، آنان در بخش تولید موتر در افغانستان سرمایه گزاری خواهند کرد.

“: در دراز مدت، این شرکت به افغان ها متعلق خواهد گرفته و از سوی افغان ها برای افغان ها تولید خواهد شد. ما مصمم هستیم که هر گونه تجارت در افغانستان موفق خواهد شد و این شرکت را که ما برای آن کار می کنیم، یک توزیع کننده موتر هست و نه تولید کننده آن  … ولی ما در ازبیکستان تولید داریم ، پس چرا در افغانستان کار مان را آغاز نکنیم.”

بر بنیاد گزارش ها، تولیدات شوورلیت و فورد از سال ۲۰۰۹ میلادی به این سو، در افغانستان وارد می شوند.

نمایش گاهِ از موتر های این شرکت به روز جمعه در سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل برگزار شده بود.

سرمایه گزاران امریکایی تأکید می ورزند که تجارت شان در افغانستان  در حالی گسترش می یایند که به تازه گی شماری از بازرگانان از کشور های هم چون قطر، هند ، ترکیه و آذربایجان هم برای سرمایه گذاری در افغانستان ابراز علاقه کرده اند.

قیام نوری