۲۰۰ دکان در مزار خاکستر شد

15777152_7132367cbbbb

در نتیجه یی آتش گرفتن یک بازار در سرک مولانا جلال محمد بخلی در شهر مزار شریف، دو صد دکان این بازار آتش گرفته و به خاکستر مبدل شد.

عبدلرزاق قادری، فرمانده پولیس ولایت بلخ می گوید که این روی داد حوالی ساعت چهار پس از ظهر روز جعمه رخ داده است و آتش سوزی چنان بزرگ بوده است که آتش نشان با امکانات دست داشته یی شان قادر به خاموش ساختن نبودند.

یکی از دکان داران که از این آتش سوزی زیان مند شده است، می گوید که دکان وی به کلی ویران شده است و وی از این رهگذر نود هزار دالر امریکایی زیان دیده است.

علت این رویداد هنوز هم روشن نیست. برخی ها می گویند که آتش سوزی نخست در منزل تحتانی این بازار رخ داد و سپس منزل های دیگری این بازار را نیز در کامش فرو برد. .

قیام نوری