حملۀ انتحاری در پکتیا خنثی شد

Paktia

مقام های امنیتی می گویند که یک فرد انتحاری در ولایت پکتیا قبل از رسیدن به هدفش از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد. مقام های امنیتی می گویند که یک فرد انتحاری در ولایت پکتیا قبل از رسیدن به هدفش از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد.

به گفته این مقام ها، این فرد انتحاری که میخواست در یکی از ولایت های زون جنوب شرق کشور حمله  انتحاری انجام دهد قبل از رسیدن به هدفش از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد. مل پاسوال زلمی اوریاخیل، قوماندان امنیه ولایت پکتیا به خبرگزاری بخدی گفت که نهادهای استخباراتی و کشفی پیشتر معلوماتی را در رابطه با این حمله دریافت کرده بودند.

او گفت: “این فرد برای خداحافظی نزد خویشاوندان خود رفته بود و میخواست برای حمله انتحاری آماده شود که از سوی پولیس پکتیا گرفتار شد.” او می گوید که این فرد گلاجان نام دارد و باشنده اصلی ولایت لوگر است.
مقام های امنیتی می گویند که این فرد در جریان تحقیقات گفته که از این کار خود پشیمان شده و اگر آزاد شود دیگر این کار را تکرار نخواهد کرد.

او در جریان تحقیقات گفته که سه ماه قبل در مرکز تعلیماتی حقانی از سوی استادان پاکستانی تعلیمات اسلحه، موتردوانی و جاسازی ماین را آموخته و از سوی این مرکز جواز جهاد در افغانستان را نیز دریافت کرده است. همچنین

این فرد گفت: “آیت های مربوط به جهاد در قرآن کریم را برایم ترجمه میکردند، تصویرهای جنت را در کمپیوتر برایم نشان میدادند، منظره های زیبا و قشنگ و می گفتند که کسی به این جا میرود که جهاد کند.”

گلاجان تنها کسی نیست که آماده این گونه حملات میشود بلکه به گفته او پانزده جوان دیگر نیز توسط استادان پاکستانی برای انجام  این نوع حملات آماده شده بودند.  چندی پیش نیز یک فرد انتحاری در ولسوالی دند پتان این ولایت قبل از رسیدن به هدف مواد جاسازی شده در بدنش انفجار داد که تلفاتی را در پی نداشت.