کرزی به سیاف ابراز عشق کرد

Hamid-Karzai-_1522214c

ائتلاف ملی افغانستان به روز چهار شنبه اعلام کرده است که یک نشست به رهبری رییس جمهور کرزی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده است که در آن رییس جمهور کرزی، عبدالرب رسول سیاف  را به حیث نامزد در انتخابات آینده ریاست جمهوری کشور پیش نهاد کرده است.

در این نشست مارشال فهیم معاون اول رییس جمهور، عطا محمد نور والی بلخ، سیاف رییس حزب دعوت اسلامی و محمد اسماعیل، وزیر انرژی و آب شرکت داشتند.

بربنیاد گزارش ها، رییس جمهور کرزی با استفاده از این فرصت از دیگر حاضران در این نشست خواسته است که حمایت شان را از سیاف اعلام نمایند. بر بنیاد همین گزارش ها، تمامی شرکت کننده گان این نشست به جز عطا محمد نور، حمایت شان را از نامزدی رسول سیاف اعلام کرده است.

سید فاضل سنچاره کی، سخن گوی ائتلاف ملی :” بر بنیاد اطلاعات ما ، رییس جمهور کرزی از شرکت کننده گان این نشست اعلام کرده است که حمایت شان را از نامزدی سیاف اعلام نمایند. همه حمایت شان را از سیاف اعلام کردند، به جز ولی بلخ.”

با این حال، داوود کلکانی، یکی از اعضای حزب دعوت اسلامی برگزاری نشست میان رییس جمهور کرزی و این چهره ها را تأیید می کند، اما می افزاید که در این نشست در باره یی نامزدی سیاف در انتخابات ریاست جمهوری بحث نشده است.