کرزی: مشکلات سیک ها حل می شود

sikh

نمایندگان هندوها و سیک‌های افغانستان، به گفته خودشان، امروز سه شنبه برای نخستین بار با حامد کرزی رئیس جمهوری کشور دیدار کردند. نمایندگان هندوها و سیک‌های افغانستان، به گفته خودشان، امروز سه شنبه برای نخستین بار با حامد کرزی رئیس جمهوری کشور دیدار کردند.

راویل سینگ معاون شورای سراسری هندوها و سیک‌های افغانستان گفته است که در ده سال گذشته، این اولین بار است که آنها با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرده اند. آقای سینگ گفته است: “رئیس جمهور کرزی، تمام مشکلات ما را با پیشانی باز شنید و تمام مشکلات ما را پذیرفت و وعده داد که آنها را حل خواهد کرد.”

آقای سینگ افزود که حذف کرسی پیشنهادی اختصاصی هندوها و سیک‌ها از پارلمان، نداشتن محل آتش سپاری مردگان، نداشتن سرپناه، غصب ملکیت‌ها و حفط اماکن مقدسه مهم‌ترین مشکلات آنها است. به گفته او، رئیس

جمهوری افغانستان وعده سپرد که تا یک ماه آینده این مشکلات را حل خواهد کرد و دوباره آنها را برای اطمینان از حل این مشکلات خواهد دید.     ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر خبرنامه‌ای گفته که قرار است مشکلاتی که در این دیدار مطرح شده در نشست شورای وزیران مطرح شود.

در این خبرنامه آمده که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به هندوها و سیک‌ها گفته که آنها به عنوان شهروندان افغانستان مانند دیگران، دارای حقوق مساوی هستند. درخبرنامه‌ای ریاست جمهوری آمده که دولت افغانستان تلاش دارد که با حل مشکلات هندوها و سیک‌ها، زمینه را برای بازگشت هندوها و سیک‌هایی که از این کشور مهاجر شده‌اند، فراهم سازد.

پیشتر نیز، نمایندگان هندوها و سیک های افغانستان گفته بودند در صورتی که دولت مشکلات شان را حل نکنند خواستار پناهندگی به کشور دیگری می شوند. اعتراضات این افراد، زمانی اوج گرفت که پارلمان افغانستان در قانون انتخابات، کرسی پیشنهادی اختصاصی هندوها و سیک‌ها را حذف کرد.

نهادهای مدنی و نمایندگان هندوها و سیک‌ها با این تصمیم پارلمان اعتراض کردند و از ریاست جمهوری خواهان حل این مشکل شدند. براساس آمارهای ارایه شده، شمار کل جمعیت هندوها در افغانستان به حدود چهار هزار نفر می‌رسد که به گفته آقای سینگ، حدود ۷۰۰ خانواده هستند.