باج گیری طالبان در غزنی

Taliban-Fighters

باشندگان منطقه خاک غریبان، در مرکز شهر غزنی می گویند که طالبان در روزهای عید فطر از آنان خواسته اند که زکات فطر شان را به این گروه پرداخت کنند. به گفته این باشندگان، طالبان مسلح در شب های آخر ماه رمضان به مساجد خاک غریبان رفته و به اجبار از مردم خواسته اند که زکات یا فطر روزه شانرا برای آنان، جمع آوری کنند.

یک باشنده این منطقه که خادم مسجد  است می گوید: “در قدم نخست مردم خاک غریبان، تقاضای طالبان را رد کردند وگفتند که اگر ما فطر روزه خود را برای شما جمع آوری کنیم، جواب دولت را چه بگوییم.”

طالبان به شکل اجباری از باشندگان غزنی زکات فطر روزه را جمع آوری کردند. او می گوید، پس از این که طالبان جواب رد شنیدند بدون پاسخ از مسجد خارج شدند اما در روزهای عید، بارها با ارسال نامه های تهدید آمیز از موسفیدان مساجد خاک غریبان، درخواست فطر روزه کردند. خاک غریبان در منطقه غربی شهر غزنی موقعیت دارد.

باشندگان این محل می گویند که طالبان مسلح در این منطقه به گونه آزاد گشت و گذار می کنند و در پیکار با نیروهای امنیتی در نزدیک خانه های مسکونی سنگر می گیرند. یک باشنده محل تأکید می کند: “پس از بحث بین ملا امامان و موسفیدان مساجد خاک غریبا تصمیم براین شد که مقداری از پول های ذخیره را به عنوان فطر روزه به طالبان پرداخت کنند”.

او در مورد مقدار دقیق این پول چیزی نگفت. این موسفید به شدت از مقام های محلی و امنیتی غزنی به دلیل بی کفایتی شان انتقاد کرد.

بر اساس گفته های بزرگان منطقه خاک غریبان، از ابتدای سال جاری تاهنوز، ۱۵ باشنده این منطقه به شمول زنان و کودکان در جریان جنگ بین طالبان و نیروهای امنیتی افغان و ناتو کشته یا زخمی شده اند.  پیش از این نیز طالبان از مردم این منطقه کمک تقاضا کرده اند اما این اولین بار است که طالبان این باشندگان را مجبور به پرداخت فطر روزه می کنند.

محمدیاسین یک باشنده خاک غریبان گفته است: “پیش از این طالبان مسلح چند بار از مردم خاک غریبان خواسته که به آنان عشر و یا کمک مالی کنند، اما این درخواست آنان رد شده است.”  او نیز تأکید کرد که این بار طالبان، در ماه مبارک رمضان با تهدید ریش سفیدان خاک غریبان، از آنان خواسته اند که فطر روزه مردم را جمع آوری کنند.