عضو پیشین پارلمان ساکنِ خانۀ امن

Noor-Zia-Atnar-e1376319634158

یکی از اعضای پیشین مجلس نماینده گان افغانستان اکنون در خانه های امن زنده گی می کند و در تلاش فرار از کشور است.

 نور ضیا اتمر، که از پیش در پاکستان در تبعید به سر می برد، در سال دو هزار و پنج میلادی به مجلس نماینده گان کشور راه یافت.

وی در این هنگام، با شماری دیگری از بانوان در مجلس نماینده گان مسوده یی هایی را برای کاهش تجاوز های جنسی بر زنان و نیز پشتی بانی از آنان در برابر خشونت ها ترتیب داده بود.

 اتمر برای بار دوم نیز خود را نامزد مجلس نماینده گان کرد، اما به علت عدم پشتی بانی های مالی، وی نتوانست که به مجلس نماینده گان راه یابد.  هم چنان همسر جدیدش برای وی ممانعت های برای کار کردن در بیرون از خانه فراهم ساخت.

در یک مرحله شوهرش نگذاشت که وی از گوشی همراه استفاده کند و حتا به اجازه ی بیرون رفتن از خانه را نیز نمی داد.

بانو اتمر می گوید که :” او همیشه در حالت نشه به خانه می آمد و از من می خواست که کفش هایش را از پایش بیرون بکشم. وقتی کفش ها را می کشیدم، می گفت که دو باره به پایش کند، و اگر من از این کار سر باز می زدم، مرا لت و کوب می کرد. من خیلی شکنجه شده ام.”

 بانو اتمر حتا درخواست طلاق از همسرش نمود، ولی همسرش از دادن طلاق به بانو اتمر خود داری می کند. وضعیت بانو اتمر حالا بیشتر از پیش سخت شده است. وی اکنون در جست و جوی این است که چگونه می شود کشور را ترک گفت. تلاش های وی برای گرفتن درخواست پناهنده گی از سفارت خانه های انگلستان و ایالات متحدۀ امریکا هم بی نتیجه باقی مانده اند.

قیام نوری