افزایش تولیدات توت در کندهار

Berries_AlliefromVancity

شماری از باغ دارانِ کندهار از افزایش توت در ولایت ابراز خشنودی می کنند. به گفته یی این باغ داران، حاصل توت درختان شان در مقایسه با سالِ پار دو برابر شده است. ریزش باران های منظم و مصون ماندن درختان توت از آسیب های نباتی همه و همه علت های اند که باعث افزایش حاصلات توت در ولایت کندهار شده است.

این باغ داران اما از مقام های مسؤول می خواهند که برای سود آوری بیشتر فر آورده های آنان باید به کشور های خارجی صادر شوند. در کنار این همه خوش خبری ها، این باغ داران از نبود انبار ها و نبود امکانات حمل و نقل برای فروش فر آورده های شان در بازار های داخلی سخت شکایت دارند.

توت افغانستان معمولا در کشور های هم چون پاکستان، هند، امارات متحدۀ عرب و دیگر کشور ها صادر می شوند.

یک تن از بازرگانان می گوید که صادرات توت افغانستان درسال گذشته به هفت هزار تن می رسید که میلیون ها افغانی برای باغ داران افغانستان در آمد داشته است.

قیام نوری