کشته شدن ۱۰۰ کارمند وزارت معارف در ۵ ماه

BEPA_Gender_Workshop_5

وزارت معارف افغانستان اعلام کرده است که از آغاز سال جاری تاکنون نزدیک به صد مامور و مدیر محلی معارف کشته شده است. این وزارت نسبت به این آمار اظهار نگرانی کرده استوزارت معارف افغانستان اعلام کرده که از آغاز سال جاری تاکنون نزدیک به صد مامور و مدیر محلی معارف کشته شده است. این وزارت نسبت به این آمار اظهار نگرانی کرده است.

براساس اعلام وزارت معارف، اخیرا سه تن از مدیران محلی مکاتب در ولایت پروان در شمال کابل، ارزگان در مرکز افغانستان و هرات در غرب کشور به دست افراد مسلح کشته شده اند.

به گفته امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف کشور، روند کشتار مدیران و کارمندان وزارت معارف در مناطق مختلف افغانستان از آغاز سال ۱۳۹۲ شروع شده و اخیرا بیشتر شده است.

 این افراد در جریان درگیری‌های مسلحانه، بمب گذاری‌های گوناگون و ترورهای هدفمند کشته شده و در این پنج ماه “صدها” تن از دیگر کارمندان معارف زخمی شده‌اند.  به گفته او، “دشمنان معارف” با کشتن این افراد “تاکتیک تازه‌ای” را در پیش گرفته که هدف از آن، ایجاد ترس و ارعاب در میان متعلمان، معلمان و مسئولان معارف است.

آقای ایمان، می‌گوید که اخیرا حمله به کارمندان وزارت معارف در نقاط مختلف افغانستان، افزایش یافته است. پیشتر، در شماری از مکاتب کشور، شماری از دانش آموزان مسموم می شدند که این امر، باعث ایجاد ترس و اضطراب میان والدین و شاگردان مکاتب شد.

سخنگوی وزارت معارف اما می گوید که به دلیل نتیجه ندادن این روش، مخالفان دولت دست به حمله مسلحانه و کشتن مدیران و معلمان زده اند. براساس آمارها، ناامنی در مناطق مختلف افغانستان باعث شده که بیش از پنج میلیون کودک از رفتن به مکتب محروم بمانند و حدود ۶۵۰ مکتب عمدتا در مناطق جنوب و جنوب شرق بسته شوند.

مقام های وزارت معارف افغانستان می گویند که علی رغم مشکلات موجود، هم اکنون۹ میلیون و سیصد هزار کودک به مکتب می‌روند و مقامات می‌گویند که “دشمن” در تلاش است تا مانع این پیشرفت شود.