توزیع افطاری به روزه داران

IMG_4822

بنیاد چادری به مناسبت ماهِ مبارک رمضان برای شماری زیادی از نماز گزاران و روزه دران در شهر کابل افطاری توزیع کرده است.

این افطاری از سوی رضا کاران بنیاد چادری در چهار مسجد شهر کابل، از جمله مسجد قهرمان کربلا، مسجد الحاج سید منصور نادری، مسجد بی بی رقیه و مسجد محمدیه شهر کابل برای این نماز گزاران توزیع شده است.

این افطاری در شب های دهۀ اخیر این ماهِ مبارک توزیع شده است. بر بنیاد روایات اسلامی، قران کریم در یکی از شب های دهۀ اخیر ماهِ مبارک رمضان به حضرت محمد ( صلعم)  از سوی خدای متعال ( ج) نازل شده است. و از این رو، برای مسلمانان سراسر جهان از اهمیت ویژه یی برخوردار است.

بنیاد چادری هم چنان برای تمامی مسلمانان جهان به ویژه مردم مسلمان افغانستان پیشاپیش عید خوب و خوش را از بارگاه ایزد متعال آزمند است.