اهالی سرزمین بودا، دعاگویان ماندلا

bamyan1

ده‌ها خبرنگار و فعالان مدنی در بامیان، با بر افروختن شمع در مقابل عکس‏ های “قسیم اخگر و نلسون ماندلا”، برای صحتمندی دوباره آنان مراسم دعا برگزار کردند.   عبدالله شایگان، خبرنگار در بامیان می گوید: “با برگزاری مراسم دعا برای اخگر وماندلا و روشن کردن شمع در مقابل عکس های آنان، خواستار محو تبعیض و برقراری عدالت در کشور شدیم”.

فعالان مدنی و خبرنگاران بامیان، شام گذشته برای عیادت این دونفر مراسمی را زیر عنوان لحظه ای برای اخگر و ماندلا در اداره میراث فرهنگی بامیان برگزار کردند. شایگان، می گوید که برگزاری مراسم دعا برای “نلسون ماندلا و قسیم اخگر” در بامیان، پیام صلح خواهی شهروندان بامیان را به جهانیان می رساند.

فعالان مدنی و خبرنگاران بامیان، شام گذشته برای عیادت این دونفر مراسمی را زیر عنوان” لحظه ای برای اخگر و ماندلا” در اداره میراث فرهنگی بامیان برگزار کردند. ارج گزاری به مقام های فکری و مبارزات عدالت خواهی قسیم اخگر در افغانستان و ماندلا در افریقا به هدف جلب توجه حکومت افغانستان در زمینه تداوی قسیم اخگر، برگزاری شده است.

ماندلا، سال ها علیه تبعیض نژادی در افریقای جنوبی مبارزه کرد و اکنون از چهره های برجسته مخالف تبعیض در جهان معروف است. همچنان، قسیم اخگر روزنامه نگار- منتقد سیاسی- اجتماعی، افغانستان؛ برای رشد آزادی بیان و اصلاحات اجتماعی در کشور تلاش کرده است. در حال حاضر قسیم اخگر و نلسون ماندلا به دلیل بیماری بستری شده اند.

با این حال، زهرا حسینی، مدیر برنامه مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان در بامیان گفت که “لحظه ای برای اخگر و ماندلا”، ارج گذاری به تلاش های عدالت طلبانه آنان برای آوردن زندگی صلح آمیز و بدور از خشونت است.

مرکز هماهنگی خبرنگاران و رسانه های آزاد افغانستان در بامیان با نشر اعلامیه ای”لحظه ای برای اخگر و ماندلا” را نیز لحظه ای برای عدالت و آزادی خوانده است. براساس اعلامیه، خبرنگاران و فعالان مدنی بامیان با برگزاری این مراسم خواسته اند، لحظه ای مدیون انسان های با فکر و اندیشه که در مسیر انسان دوستی گام برداشته اند؛ باشند.

آنان در اعلامیه خود تاکید کرده است که دولت افغانستان، برای تداوی محمد قسیم اخگر، به زودی اقدامات لازم را روی دست گیرد. درهمین حال، عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان، از برپایی مراسم دعا، برای”ماندلان و اخگر” در این ولایت استقبال کرد. او به خبرگزاری بخدی گفت: “با برگزاری این مراسم خبرنگاران و فعالان مدنی بامیان به جهان نشان داد که خواهان آزادی و عدالت جهانی اند.”