یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات شد

nurs

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات امروز(شنبه ۱۲ اسد) اعلام کردند که یوسف نورستانی، به عنوان رییس جدید کمیسیون مستقل انتخاب شده است. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کردند که یوسف نورستانی، به عنوان رییس جدید کمیسیون مستقل انتخاب شده است.

به گفته این کمیسیون، عبدالرحمان هوتکی به عنوان معاون و گلالی اچکزی، به حیث منشی جدید کمیسیون مستقل انتخابات کشور برگزیده شده اند. نورمحمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات کشور گفت که این افراد در یک رقابت بین ۹ عضو جدید این کمیسیون، به این سمت‏ها دست یافته اند. پیشتر، کمیته گزینش اعضای کمیسیون انتخابات، فهرست ۲۷ نفری را به رییس جمهور کرزی فرستاد. پس از آن حامدکرزی، از میان این فهرست، ۹ تن را به عنوان اعضای جدید کمیسیون انتخابات انتصاب کرد.

عبدالرحمان هوتکی، گلالی اچکزی، شریفه زرمتی، احمد یوسف نورستانی، سریر احمد برمک، لیلا احراری، محمد حسین گرزیوانی، قاضی سلیمان حامد و داکتر عزیز بختیاری اعضای جدید این کمیسیون هستند.
با این حال، یوسف نورستانی به بحیث رییس جدید کمیسیون، انتخاب و جاگزین فضل احمد معنوی، شده است. احمد یوسف نورستانی دوست نزدیک آقای کرزی و از سال ۲۰۰۲ تاکنون در تیم کاری رییس جمهور، در بخش های مختلف کار کرده است.

نورستانی، مدرک دکترای خود را از یک دانشگاه امریکایی در رشته جامعه شناسی گرفته است. گفته می شود که آقای نورستانی تابعیت ایالات متحده امریکا را نیز دارد