برنامه امنیتی انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شد

Afghanistan_elections_2004

مقام ها در وزارت امور داخله می گویند که برنامه امنیتی انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور، به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله که در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی ملکی ناتو در افغانستان، صحبت می کرد، اطمینان داد که نیروهای امنیتی کشور توانایی تأمین امنیت انتخابات را دارد.

آقای صدیقی تأکید کرد که هیچ نگرانی در مورد تأمین امنیت انتخابات آینده کشور وجود ندارد.مقام ها در وزارت امور داخله می گویند که برنامه امنیتی انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور، به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده است.

سخنگوی وزارت داخله گفت که این وزارت، برنامه امنیتی انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به کمیسیون انتخابات فرستاده و در آن اطمینان داده شده که نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت تمامی مراکز رأی‌گیری را دارد.

پیشتر، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تأمین امنیت حوزات رأی دهی در سراسر کشور اظهار نگرانی کرده بود. مقام ها در این کمیسیون گفته بودند، اگر نیروهای امنیتی امنیت حوزات رای را گرفته بتوانند، این کمیسیون آمادگی آنرا دارد که تمامی حوزات شانرادرسراسر کشور فعال نماید.

با این حال، صدیق صدیقی گفت: “ما امروز برنامه امنیتی انتخابات سال آینده را به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کردیم، و اطمینان دادیم که در۴۸۴۵ مرکز رأی تدابیر لازم در نظر گرفته شده است.” پیش از این در چند دوره انتخابات در افغانستان، طالبان مراکز رأی دهی را در بسیاری از مناطق به ویژه مناطق دور دست افغانستان تهدید کردند.

کمیسیون انتخابات از تهدیدات طالبان در انتخابات آینده نیز ابراز نگرانی کرده است.  مقام های امنیتی نیز این تهدیدات طالبان را پیش بینی کرده اند.  درچند دوره انتخابات گذشته طالبان به مردم هشدار داده بودند در صورت شرکت در انتخابات، ناخن پر رنگ آنها را می برند. آقای صدیقی تأکید کرد که هیچ نگرانی در مورد تأمین امنیت انتخابات آینده کشور وجود ندارد. چنین اتفاقی هم در چندین منطقه دور دست افغانستان رخ داد.

با این وجود، سخنگوی وزارت داخله می گوید که طالبان ممکن در برخی مناطق مردم را تهدید کنند اما وزارت داخله با کسب تجربه از انتخابات های گذشته، پولیس محلی را در ۱۱۰ ولسوالی کشور مستقر کرده است.

آقای صدیقی، درمورد مناطقی که تاهنوز هم در اداره طالبان است، گفت که نیروهای امنیتی تلاش دارند تا در ۱۰ ماه آینده این مناطق را از طالبان پس گیرند و امنیت برای برگزاری انتخابات در آن مناطق برقرار کنند.
همچنان، الکساندرا تایلور سخنگوی ملکی ناتو در افغانستان گفت که در صورت لزوم نظامیان ناتو برای تأمین امنیت انتخابات، نیروهای افغان را یاری خواهند کرد. آقای تایلور می گوید که برگزاری انتخابات در مناطقی نا امن کار ساده ای نیست اما نیروهای امنیتی افغان این توانایی را پیدا کرده اند که بتوانند با طالبان مقابله کنند.

انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در شانزده هم ماه حمل سال ۱۳۹۳ برگزار می شود