والی سمنگان زخمی شد

Baqeri_d20130520073442867

 مقام های امنیتی ولایت سمنگان در شمال افغانستان می گویند که صبح امروز کاروان موتر های خیر الله انوش والی این ولایت، هدف انفجار قرار گرفت.   آنان می گویند دراین انفجار آقای انوش زخمی شده است.

مقام های امنیتی ولایت سمنگان در شمال افغانستان می گویند که صبح امروز کاروان موتر های خیر الله انوش والی این ولایت، هدف انفجار قرار گرفت.
مصدق الله مظفری، آمر امنیت فرماندهی امنیه ولایت سمنگان گفته است: “کاروان موترهای خیر الله انوش والی ولایت سمنگان حوالی ساعت هفت و نیم صبح امروز در ساحه کارته صلح شهر ایبک این ولایت هدف انفجار بمب جاسازی شده در کنار جاده قرار گرفت.”
آقای مصدق الله می گوید، دراین رویداد خیرالله انوش والی سمنگان به گونه سطحی زخمی شده است.
سمنگان در شمال کشور از ولایت های نسبتاً آرام است که هراز گاهی واقعات تروریستی در آن اتفاق می افتد.
این ولایت دارای هفت واحد اداری(ولسوالی) می باشد که در بعضی مناطق آن گروه حزب اسلامی حکمت یار و بعضاً هم طالبان فعالیت دارند.
به دلیل اینکه افراد طالبان و حزب اسلامی دراین ولایت بسیار کم هستند، این افراد گاهی اوقات از انفجارات کنارجاده ای استفاده می کنند.
با این حال، آمر امنیت فرماندهی سمنگان گفت، که انفجار صبح امروز ناشی از بمب کنار جاده ای بود که طالبان مسلح جاسازی کرده است. آقا مظفری تأکید کرد که در این رویداد یک کودک نیز زخمی شده است.

او گفت بمب جاسازی شده زمانی از راه دور انفجار داده شد که والی سمنگان به سوری دفترکارش می رفت.
درهمین حال، یک شهروند شهر ایبک به خبرگزاری بخدی گفت: صدای انفجار بسیار قوی را شنیده است.
او می گوید انفجار به حدی قوی بود که بسیاری از مناطق شهر ایبک را تکان داد.